Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Mladí podnikatelé

Kraje podpoří podnikatele. Máte nárok na dotaci i vy?

Mladý podnikatel
Zdroj: Getty Images

Kraje pomáhají začínajícím podnikatelům a poskytují jim příspěvky pro realizaci jejich projektů. Například Jihomoravský kraj z rozpočtu poskytne 2 miliony korun, Ústecký kraj pak vyčlení celkem 8 milionů korun. Jak jsou na tom ostatní kraje a co musíte udělat, abyste dotaci získali?

Dotační program Jihomoravského kraje umožňuje podporu začínajícím podnikatelům, dále je jeho cílem rozvoj podnikatelského prostředí a podpora řemeslné činnosti v počáteční fázi podnikání. Podpora vychází ze Strategie Jihomoravského kraje 2020, uvedl webový portál kraje.

 

"Naším cílem je rozvíjet podnikatelské prostředí na jižní Moravě, podpořit drobné podnikatele v regionu v počáteční fázi podnikání pomocí dotace," řekl hejtman Bohumil Šimek.

 

 

V rámci programu bude začínajícím podnikatelům rozděleno celkem dva miliony korun. Žadatelé mohou o dotaci požádat do 27. září 2018 v maximální výši 100 tisíc korun. Žadatel také musí projekt, na který je mu poskytnuta dotace, realizovat po dobu minimálně 1,5 roku ode dne účinnosti podepsané smlouvy. Dále mohou o dotaci požádat fyzické osoby s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji.

 

Dotační program pro začínající podnikatele pro rok 2018 také poskytl Ústecký kraj. Program byl vyhlášen 11. 12. 2017 a 14. 6. 2018 byl zveřejněn seznam podpořených žadatelů, celkem jich bylo 45. Cílem programu byl rozvoj podnikatelského prostředí kraje, zvýšit zaměstnanost obyvatelstva samostatné výdělečné činnosti a vytvoření nových pracovních míst. Z rozpočtu Ústeckého kraje bylo vyčleněno 8 milionů korun.

 

Kraj Vysočina zase nabízí podporu pro podnikatelské subjekty, které mají minimálně dvouletou historii. Samostatný grant pro absolventy nebo začínající podnikatele vyhlašovaný není. "Kraj Vysočina nevyhlašuje samostatný grant, v rámci kterého by podporoval začínající podnikatele nebo absolventy. Dle charakteru konkrétního grantového programu se omezuje okruh žadatelů. Např. u GP Rozvoj podnikatelů, který je určen podnikatelským subjektům na pořízení výrobního vybavení a investic, je vyžadována minimálně dvouletá historie. A to s ohledem na vyžadovanou tří letou udržitelnost pořízeného vybavení. V případě nově vzniklých neetablovaných podniků je dodržení této podmínky nejisté," uvedla pro TN.cz Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje kraje Vysočina.

 

 

"V případě ukončení podnikání podpořeného subjektu před dobou udržitelnosti se kraj vystavuje zbytečnému riziku obtížného vymáhání poskytnutých dotačních prostředků zpět," dodala Iveta Fryšová.

 

Olomoucký kraj poskytl v rámci Dotačního programu na podporu podnikání 2018 částku ve výši 675 000 Kč. Cílem programu byla propagace začínajících podnikatelů, malých a středních podniků a rozvoj podnikatelské aktivity Olomouckého kraje. Pro dotaci mohli žádat začínající podnikatelé od 22. ledna do 7. února 2018.

 

Liberecký kraj podporuje podnikatelský inkubátor Lipo.ink, který byl zřízen v listopadu 2017. Inkubátor poskytuje podporu začínajícím i budoucím podnikatelům a nabízí poradenství pro již zavedené firmy.

 

 

Středočeský kraj podporuje začínající podnikatele ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání. Pro rok 2018 není zatím vypsán.

 

Moravskoslezský kraj v rámci dotačního programu Podpory podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 poskytl 8 000 000 Kč na dotační tituly, z toho 3 500 000 Kč na dotační titul StartUp voucher, který slouží pro začínající podnikatele. Maximální výše dotace činila 500 000 Kč. Žádost mohli začínající podnikatelé podávat od 16. 7. do 27. 7. 2018, celkem bylo podáno 52 žádostí. O StartUp voucher žádalo 31 lidí. Poté, co bude ukončen hodnotící proces, začne příprava výzvy pro rok 2019.

 

 

Karlovarský kraj podnikatelům a firmám poskytuje inovační voucher na inovace a modernizace. Pokud zastupitelstvo schválí příspěvky, obdrží 5 žadatelů 845 tisíc korun. "Karlovarský kraj uděluje firmám a podnikatelům příspěvky z krajského dotačního programu inovačních voucheru na modernizaci a inovace ve firmách ve spolupráci s výzkumnými institucemi. Letos půjde pro 5 žadatelů 845 tisíc korun. Schválit to ještě musí 13. 9. krajské zastupitelstvo," uvedla pro TN.cz Jana Pavlíková, tisková mluvčí Karlovarského kraje.

reg TN.cz