Finance ve školství

Kvůli inkluzi nejsou peníze. Učitelé přicházejí o prémie

Učitelka
Zdroj: Profimedia
ilustrační obrázek
Téma:

Řada učitelů přichází o své prémie. Ne však z důvodu, že by byli ředitelé škol nespokojeni s jejich prací. V rozpočtu škol chybí peníze, a tak v těchto měsících vedení nezbývá nic jiného, než sáhnout na platy pedagogům.

Spoustě učitelů byly netarifní složky platu sníženy už letos na jaře. A jde o dlouhodobější problém. "Už v loňské anketě Pedagogické komory odpovědělo 22 % respondentů, že nepobírají žádný osobní příplatek," upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogické komory. 

 

"Na situaci jsme upozornili již v únoru 2018 a jednali jsme o problému s ministrem školství i premiérem," říká Sárközi. Ministerstvo slibovalo, že krajům poskytne finanční prostředky, které jim chyběly kvůli inkluzi.

 

Na tu byly školy nuceny vydat nemalé peníze, což značně otřáslo jejich rozpočtem. Ve školství kvůli inkluzi následně chyběla 1 miliarda korun. Jenže i nyní na podzim jsou mnoha učitelům příplatky buď snižovány, nebo rovnou žádné nepobírají.

 

 

A co má tedy nespokojený pedagog dělat? Pedagogická komora vznesla dotaz přímo na Ministerstvo školství. "V případě pracovně právních vztahů se zaměstnanec, tedy i učitel, musí především obrátit na svého zaměstnavatele, což je ředitel školy," odpověděla za MŠMT Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení ekonomické sekce. "V toku financí hrají významnou roli krajské úřady," pokračuje Matušková. "Je tedy na nich, jak velkou normovanou výši nenárokové složky platu stanoví."

 

Ministerstvo školství nemá přehled, jak rozhodnou o platech svých zaměstnanců ředitelé na jednotlivých školách. Zároveň však připouští, že je možné, že ředitelé kvůli nedostatku financí sáhnou do osobního ohodnocení svých zaměstnanců.

 

"Osobní příplatky nejdou paušalizovat, musí se vždy posuzovat u konkrétního učitele na konkrétní škole," vysvětluje Matušková. Neexistuje totiž žádné nařízení, že prémie musí být zaměstnanci vypláceny, i když svou práci odvádí ukázkově. Na rozdíl od tarifní složky platu, která je stanovená zákonem.

 

"Prémie lze snížit nebo odejmout jen v případě, že se změnily okolnosti, za kterých byl přiznán, nikoliv z důvodu nedostatku finančních prostředků," říká Pavel Šimáček, člen Pedagogické komory. Dokonce upozorňuje i na judikát Nejvyššího soudu, který říká, že ke snížení nebo odnětí osobního příplatku může dojít jenom tehdy, pokud dojde k výraznému zhoršení jeho pracovních výsledků.

 

 

Ministerstvo školství chce v následujících letech prosadit zvýšení tarifního platu pedagogům. Do regionálního školství by v roce 2019 mělo směřovat 143,7 miliardy korun, v dalších dvou letech 147,5 miliardy.

 

Pedagogická komora však upozorňuje na to, že navýšení rozpočtu o necelé 4 miliardy navíc nemůže stačit. Podle ní totiž i ve slibovaném navýšení plánovaném do roku 2021 chybí 21 miliard korun.

mj TN.cz