vážné problémy

Lékařské fakultě v Ostravě hrozí, že nebude přijímat nové studenty

Lékařská Fakulta v Ostravě
Zdroj: Profimedia
Téma:

Lékařská fakulta Ostravské univerzity chtěla letos přijmout více studentů. Hrozí jí ale odebrání akreditace a je možné, že nebude moci vzít ani jednoho. Fakulta se dostala do problémů kvůli protekci při přijímačkách v minulých letech.

Lékařské fakultě Ostravské univerzity hrozí omezení akreditace pro obor Všeobecné lékařství. Vyplývá to ze zprávy komise Národního akreditačního úřadu, která na fakultě kontrolovala průběh přijímacího řízení a shledala v něm pochybení.

 

Rektor univerzity Jan Lata nesouhlasí s tím, že by bylo nutné omezovat akreditaci. Podle Laty vedení univerzity již loni uvedlo, že přijímání uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky, je neakceptovatelné. "V tomto se plně ztotožňujeme se závěry kontroly Národního akreditačního úřadu. Jedná se jednoznačně o manažerské pochybení vedení Lékařské fakulty," uvedl Lata.

 

Národní akreditační úřad dění na fakultě začal prověřovat, když se v médiích objevila informace o možných manipulacích při přijímacím řízení na fakultu.

 

Mluvčí Lékařské fakulty Hana Hanke ČTK řekla, že výsledky šetření kontrolní komise fakultu netěší, nicméně jde zatím jen o dokument bez právního dopadu. "Univerzita má 30 dní, aby se k dokumentu vyjádřila. Bez ohledu na šetření komise jsme letos už pro právě probíhající přijímací řízení přijali celou řadu opatření, která zpřísňují pravidla odvolacího řízení. Tuto skutečnost však komise během svého šetření nějak nezohlednila," uvedla mluvčí.

 

Ze zprávy vyplývá, že komise vzhledem k závažnosti zjištěných nedostatků a jejich dlouhodobému charakteru Radě Národního akreditačního úřadu zároveň doporučila provést kontrolu přijímacího řízení i v nelékařských studijních programech fakulty a také ve studijních programech na ostatních fakultách univerzity.

 

Kdyby tato kontrola rovněž odhalila nedostatky, měla by rada zvážit, jestli s univerzitou nezahájí řízení o odnětí institucionální akreditace, kterou se univerzitě loni podařilo získat.


Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové předal Národní akreditační úřad univerzitě protokol o kontrole s popisem zjištění a návrhy doporučení 10. června a škola má nyní lhůtu na seznámení se závěry a případné podání námitek.

 

"O případných sankcích vůči Ostravské univerzitě, například omezení akreditace spočívající v zákazu přijímat ke studiu studijního programu nové uchazeče, může rozhodnout Rada Akreditačního úřadu," uvedla Lednová. "Text protokolu je až do skončení řízení neveřejný," dodala.

mik TN.cz