Podpora ministerstva

Ministerstvo podpoří 360 miliony žáky se zdravotním postižením

Budova ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ilustrační foto
Téma:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne více než 360 milionů korun z Evropských fondů na výzvu Podpora žáků se zdravotním postižením. Výzva se bude týkat 25 projektů.

Do ledna 2017 mohly školy v České republice posílat své projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, do výzvy s názvem Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV).

 

Projekty následně prošly vyhodnocením a z původních 21 projektů jich bylo schváleno 25. Došlo tak ke zvýšení finančních prostředků na více než 360 milionů korun.

 


"Jsem přesvědčen, že všech 25 podpořených projektů významnou měrou přispěje ke zlepšení podmínek pro inklusivní vzdělávání. Díky aktivitám realizovaným v daných projektech budou podpořeny především děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo děti a žáci ohrožení syndromem týraného, zneužívaného nebo zanedbávaného dítěte," uvedl pro web Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy náměstek pro řízení sekce operačních programů Václav Velčovský.

 

 

Cílem výzvy je začlenění do běžných škol žáků a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dále také podpora pedagogů, šíření metodických materiálů a využívání zkušeností ze zahraničních i tuzemských stáží pro pedagogy. Výzva se také zaměřuje na podporu rodičovských fór.

 


Mezi úspěšné projekty patří Univerzita Palackého v Olomouci se schválenými čtyřmi projekty. Dále Městské gymnázium a Základní škola v Jirkově nebo Základní škola v Bruntově.

Související témata:
reg TN.cz