řeší to ústavní soud

Mladík musel v bolestech čekat den na operaci. Zemřel na otravu krve

Vsetínská nemocnice
Zdroj: Profimedia
Mladík zemřel ve vsetínské nemocnici
Kateřina Sejková
Kateřina Sejková
17.9. 2020 5:40
Téma:

S bolestmi břicha přijel před třemi lety 26letý muž do nemocnice ve Vsetíně. Na operaci však nemohl, protože ve Vsetínské nemocnici tento zákrok nebyl dostupný. Na jiném pracovišti byl nejbližší termín až druhý den ráno, do té doby se však jeho stav zhoršil natolik, že převoz už nebyl možný a zemřel. Soudy případ už několikrát shodily ze stolu, dědeček mladíka se však stále nevzdává. Na jeho stranu se teď postavil i Ústavní soud.

Ve Vsetínské nemocnici přijali 26letého muže s bolestmi břicha 31. července 2017. Lékaři jako diagnózu stanovili obstrukci žlučových cest, pravděpodobně při žlučových kamenech. Tzv. zákrok první volby - ERCP, při kterém se zprůchodňují žlučové cesty, ve vsetínské nemocnici ale nemohli provést, ošetřující lékař se ho proto snažil domluvit na "vyšším" pracovišti.

 

Nejbližší termín byl až druhý den ráno. To už mladíkův zdravotní stav neumožňoval převoz, a odpoledne tak ve Vsetínské nemocnici zemřel. Jak informoval Ústavní soud, dědeček se po smrti vnuka pustil do boje o spravedlnost. Podal trestní oznámení pro podezření z usmrcení z nedbalosti.

 

Policie si nechala po obdržení zdravotní dokumentace vypracovat znalecký posudek, podle znalce ale nemocnice jednala v souladu s lékařskými postupy a nedopustila se tak žádného pochybení. Pozastavil se sice nad tím, zda vyšetření, potažmo zákrok, nemohl proběhnout rychleji, uzavřel to však tím, "že jelikož nebyla tato vyšetření v nemocnici ve Vsetíně uskutečnitelná, tak jejich rychlejší realizace nebyla možná," uvedl Ústavní soud.

 

 

Policie proto případ odložila s tím, že nedošlo ke spáchání trestního činu. Dědeček se s tím ale nesmířil a nechal si vypracovat vlastní odborné vyjádření chirurgickým konzultantem slovenského Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí v Bratislavě. Ten dospěl k opačnému závěru.

 

"Vzhledem k nedostupnosti řešení první a druhé volby bylo podle vyjádření na místě vykonat včas chirurgickou intervenci s kompletním servisem žlučových cest přímo v nemocnici – v takovém případě by pacient měl naději na přežití," uvádí Ústavní soud. Policie se proto opět obrátila na znalce, který znovu dospěl k tomu, že lékaři Vsetínské nemocnice nepochybili.

 

A protože dědeček neuspěl ani u okresního, ani u krajského soudu, podal stížnost u Ústavního soudu, který se nyní postavil na jeho stranu a o případu tento týden informoval. Podezřelé úmrtí podle něj nebylo rychle a efektivně prošetřeno, vyšetřování se naopak bezdůvodně protahovalo. Orgánům, které se případem zabývají, vytknul i to, že dostatečně neobjasnili skutkový stav.

 

 

"A zejména nekriticky převzaly závěry znaleckého posudku, přestože je vnitřně rozporný, a nevypořádaly se přijatelně ani se závěry odborného vyjádření konzultanta. Některé stěžejní otázky trestního řízení nebyly objasněny vůbec, neboť je nikdo ani nepoložil. Což je v případě úmrtí mladého, jinak zdravého, člověka v nemocnici z důvodu poměrně běžného onemocnění žlučových cest, alarmující," dodal Ústavní soud.

 

Redakce TN.cz požádala o vyjádření i Vsetínskou nemocnici. "Především je třeba říci, že úmrtí každého pacienta je pro nás velmi smutnou událostí, která se ošetřujícího personálu hluboce dotýká. Zemře-li navíc mladý člověk, je to vždy tragédie. Už během policejního šetření jsme ale uvedli, že postup našich zdravotníků byl v pořádku," uvedl mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

 

 

"Ošetřující lékař telefonicky kontaktoval pracoviště vyššího typu ve zlínské nemocnici, kde byl výkon dohodnut na druhý den ráno. Pacient nejevil známky sepse, k prudkému zhoršení došlo v odpoledních a večerních hodinách, během krátké doby byl pacient nestabilní a nebylo tedy možné provést ani operační drenáž žlučových cest, ani jej převézt do jiného zdravotnického zařízení vyššího typu. Jeho stav se nakonec bohužel ukázal jako neslučitelný se životem," popsal událost z roku 2017 Havrlant.

 

Ústavní soud se podivil i nad tím, jak je možné, že nikdo neřešil, že nemocnice není schopná vykonat zákrok při naprosto běžných a rutinních zdravotních obtížích a musí se spoléhat na "vyšší" pracoviště.

 

"Je nutné si klást otázku, jak vedení Vsetínské nemocnice řešilo komunikaci s těmito „vyššími pracovišti“, neboť ze zdravotnické dokumentace vyplývá, že to bylo tzv. na dobré slovo," píše Ústavní soud. Komunikace podle něj zřejmě nebyla efektivní vzhledem k tomu, že se jednalo o situaci, kdy byl vážně ohrožen život pacienta.

 

 

"Endoskopický výkon (ERCP) se sanací žlučových cest se ve Vsetínské nemocnici neprovádí a pacienti, kteří jej potřebují, jsou překládáni na pracoviště ve Zlíně. Operační revizi žlučových cest jsou lékaři ve Vsetínské nemocnici schopni provést, ovšem pacient musí být schopen celkové anestesie a operačního výkonu v délce trvání zhruba jedné hodiny, což v tomto případě bohužel nebylo reálné," vysvětluje Havrlant.

 

Podle Ústavního soudu by měl znalec doplnit svůj posudek o zásadní otázky a navíc by měla policie požadovat ještě revizní posudek vzhledem k tomu, že znalec a konzultant došli k naprosto protichůdným závěrům.

 

TN.cz