Home office

Musíte pracovat z domova? Toto by vám měl zaměstnavatel zajistit

Home office možná bude trvat i po skončení doby koronaviru, má své výhody
Zdroj: TV Nova
Ilustrační foto
Vítězslav Boch
Vítězslav Boch
Publikováno 3. 8. 2020
Téma:

Desetitisíce Čechů si na jaře nečekaně vyzkoušely, jaké je to pracovat z domova. Firmy kvůli koronavirové krizi hromadně přecházely na tzv. home office. Část pracovníků na něm stále zůstává a jak se epidemiologická situace zhoršuje, je pravděpodobné, že se na něj další vrátí. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď shrnulo doporučení, co by měl zaměstnavatel svým pracovníkům zajistit.

Předně je nutné upozornit, že práci z domova nelze nařídit. Stejně tak nelze bez souhlasu zaměstnance u něj doma provádět kontrolu, například, jak jsou u něj dodržovány standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), byť zaměstnavatel je povinen zajistit, že zaměstnanec tyto požadavky bude dodržovat.

 

Zaměstnanci by také měli vědět, že doma jsou "pánem svého času", tedy, že si podle zákoníku práce sami rozvrhují pracovní dobu. S tím se pojí ale to, že není nárok za příplatky za přesčasy.

 

Ministerstvo také shrnulo, jak by pracovní místo mělo vypadat – mělo by být umístěno tak, aby se tam dala vykonávat práce nerušeně. Hluk by neměl přesahovat úroveň 65 dB, teplota by se měla pohybovat mezi 20 a 27 °C.

 

Anketa

Museli jste pracovat z domova na tzv. home office?

Hlasovalo 132 lidí.
Doma byste měli mít lékárničku. Ideálně pak také pracovní stůl s měnitelnou výškou pracovní desky, abyste mohli střídat práci vsedě a vstoje, nejméně by však měla být pracovní deska ve výšce 72 cm. K tomu patří polohovatelná pracovní židle a technika, která umožňuje třeba nastavit si sklon monitoru.

 

 

Je jasné, že home office není pro všechny, a to nejen s ohledem na povahu práce, ale i s ohledem na fyzické a psychické vlastnosti pracovníků. Ty by měl zaměstnavatel řádně proškolit, jak má jejich pracovní místo vypadat a když už mu zaměstnavatel neumožní ho přijet zkontrolovat, měl by mu své pracoviště vyfotit a ukázat, v jakých podmínkách pracuje.

 

Home officu by měla předcházet úprava pracovní smlouvy, kde bude zaneseno třeba to, že zaměstnanec bude dodržovat mezi směnami nepřetržitý 12hodinový odpočinek a nepřetržitý 35hodinový odpočinek v týdnu a také závazek pracovníka k čerpání bezpečnostních přestávek.

 

 

I při práci z domova může dojít k pracovnímu úrazu, byť ministerstvo v metodice pro home office připouští, že prokazování, že úraz souvisí s výkonem práce, může být složitější. Práce z domova nezbavuje zaměstnance povinnosti projít školením na BOZP, či povinnosti podrobit se pracovnělékařské prohlídce.

 

Zaměstnanci také náleží náhrada nákladů za výkon práce z domova. Metodika ministerstva práce a sociálních věcí radí vyřešit jejich výši dodatkem ke smlouvě. Pracovník může i při práci z domova nadále dostávat třeba stravenky.
 

Související témata:
TN.cz