Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

velký přehled

Na dávkách se ročně vyplatí přes 30 miliard! Kolik bere váš soused?

Mateřská
Zdroj: Tn.cz/ thinkstockphotos.com
Ilustrační foto

Přes třicet miliard korun vyplatí stát každý rok na sociálních dávkách. Největší položkou je rodičovský příspěvek, který tvoří více než polovinu všech výdajů. Značné sumy také putují na příspěvek na bydlení a na děti. Ve kterých krajích se vyplácí nejvíc?

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v uplynulých dnech zveřejnilo velký přehled týkající se příspěvku na péči. V něm podrobně uvádí, kolik lidí v jednotlivých městech České republiky dávku v loňském roce pobíralo.

 

Na příspěvek na péči mají nárok lidé, kteří se kvůli vážné nemoci, úrazu či stáří nezvládají o sebe sami postarat, a to minimálně rok. Dávku dostává přímo ten, kdo péči potřebuje. Může si z ní hradit nejrůznější pomůcky či ošetřovatele. Na konci loňského roku příspěvek čerpalo více než 353 tisíc lidí.
Jeho výše se odvíjí podle stupně závislosti, jinými slovy podle toho, kolik životních potřeb (např. mobilita, orientace, komunikace apod.) si nedokáže člověk obstarat sám.

 

Stupně závislosti se rozlišují celkem čtyři. Osobám mladším 18 let vyplatí stát od 3300 do 13 200 korun měsíčně. Osoby starší 18 let dostanou od 880 do 13 200 korun.

 

V galerii se podívejte, kolik lidí pobírá příspěvek na péči ve vašem městě:

113

GALERIE: Počet lidí pobírajících příspěvek na péči

Zdroj: MPSV

Péče - 13

Hodnocení:

 

Nejběžnější sociální dávkou je rodičovský příspěvek. Od letošního ledna mohou rodiče čerpat měsíčně daleko vyšší maximální částku. Místo dosavadních 11 500 až 36 750 korun měsíčně, u vícerčat dokonce 55 125. Celkovou částku, 200 tisíc korun, tak mohou vyčerpat už za půl roku. Nejčastěji ale volí rodiče výši příspěvku v rozmezí 6000 – 7600 korun měsíčně a čerpají ji v průměru tři roky.

 

 

"Současná právní úprava mnohem pružněji reaguje na potřeby rodičů a také na aktuální situaci rodiny, kdy si příjemce může při splnění zákonných podmínek volit výši, a tím pádem i délku, pobírání dávky," upozorňuje generální ředitelka Úřadu práce Kateřina Sadílková.

 

V červnu 2018 pobíralo rodičovský příspěvek celkem 284 846 osob. Výše rodičovského příspěvku se odvíjí od předchozího výdělku a také nároku na peněžitou pomoc v mateřství, kterou vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení.

 

 

 

Co se týče ostatní sociálních dávek, poslední detailnější údaje uvádí statistická ročenka z roku 2016. V galerii se můžete podívat, kolik se měsíčně vyplatí vybraných dávek v jednotlivých krajích:

 

 

14

GALERIE: Průměrný měsíční počet vybraných dávek

Průměrný počet měsíčních příspěvků na mobilitu

Hodnocení:

 

Abyste získali příspěvek na živobytí, musíte být v hmotné nouzi. Při posuzování se vychází z čistého příjmu rodiny za poslední tři měsíce.

 

Mimořádná okamžitá pomoc slouží k překonání nenadálých životních událostí. Vyplácí se lidem v hmotné nouzi nebo těm, kteří se do tísně dostanou například kvůli přírodním katastrofám. Její výše je vázána na životní a existenční minimum.

 

Příspěvek na mobilitu mohou dostat držitelé ZTP a ZTP/P, kteří se pravidelně někam dopravují. Měsíčně činí 550 korun. 

 

 

Přídavky na dítě jsou určeny rodinám, které kvůli nízkým příjmům nejsou schopny pokrýt náklady spojené s výchovou dětí. Abyste měli na dávku nárok, nesmí váš příjem přesáhnout 2,7násobek životního minima. Přídavky činí podle věku dítěte 500 – 700 korun měsíčně.

 

Často skloňovanou sociální dávkou je podpora v nezaměstnanosti. Ta se v průměru pohybuje kolem šesti tisíc korun měsíčně. Nárok na ni má člověk, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence úřadu práce získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění.

 

Její výše se odvíjí od průměrného měsíčního výdělku v posledních dvou letech. Vyplácí se ve výši 45 – 65 % průměrného výdělku, a to, v závislosti na věku, po dobu 5 – 11 měsíců. Jaká je průměrná výše podpory ve vašem okrese, se podívejte v galerii.
 

113

GALERIE: Podpora v nezaměstnanosti

Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti - Zlínský kraj

Hodnocení:

 

Speciální dávku tvoří důchody. Rozlišuje se jich několik typů - sirotčí, invalidní, vdovský apod. Tím nejběžnějším je starobní důchod, na který má nárok ten, kdo dosáhl důchodového věku a zároveň má odpracován dostatečný počet roků.

 

 

Kdy půjdete do důchodu, si můžete spočítat na kalkulačce:

 

Výše důchodu se odvíjí od výše vašich příjmů a počtu odpracovaných let. Kolik by mohl v budoucnu být, si spočítejte na kalkulačce: 

 

ČTĚTE TAKÉ:

Jak vyjít s DŮCHODEM?
TEST: Umíte hospodařit s penězi?

mom TN.cz