Nejvyšší kontrolní úřad

Na prevenci kriminality šlo 300 milionů. Není jasné, jestli pomohly

NKÚ - peníze
Zdroj: TV Nova
Ilustrační snímek
Téma:

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil, že i když ministerstva v uplynulých letech vydala na projekty prevence kriminality stovky milionů korun, v podstatě se nedá zjistit, jestli to vůbec k něčemu bylo.

"Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze, které v letech 2015 až 2018 poskytovaly Ministerstvo vnitra (MV), spravedlnosti (MSp) a obrany (MO) na prevenci kriminality. Celkem šlo v těchto letech ze státního rozpočtu přes 295 milionů korun na 1 230 projektů," vypočítali kontroloři.

 

A zjistili, že i když resorty dávají na tyto projekty spoustu peněz, málokdy nastaví jasně měřitelné cíle či ukazatele, podle kterých by šlo vyhodnotit přínos. Jinými slovy se v podstatě nedá zjistit, jestli vynaložené miliony k nečemu byly.

 

"Podpora na prevenci kriminality směřuje například na kamerové systémy, komunitní práci s dětmi a mládeží, probační a resocializační programy nebo prevenci rizikového chování u vojáků. Přes 78 % peněz na prevenci kriminality rozdělovalo vnitro. Obecné cíle projektů byly například „zvýšení pocitu bezpečí“ nebo „omezení možnosti páchání protiprávního jednání,“ popisuje NKÚ.

 

Vnitro přitom podle úřadu navíc podporu nesměrovalo do regionů s nejvyšším počtem trestných činů. Rozdělení peněz do jednotlivých regionů neodpovídalo ani indexu rizikovosti krajů, který zpracovává samo ministerstvo.

 

 

Problémy ovšem mělo i ministerstvo spravedlnosti. "U 15 z 31 probačních projektů programů se nepodařilo naplnit plánovaný počet klientů. Těch, kteří program úspěšně absolvovali, byla jen necelá polovina. Náklady na jednoho klienta se přitom pohybovaly od 907 do 39 600 korun," zjistila kontrola.

 

Ministerstvo obrany pro změnu 90 procent peněz na prevenci kriminality použilo na volnočasové aktivity pro vojáky.

 

"Šlo například o vstupenky na kulturní a sportovní akce pro příslušníky resortu nebo rodiny vojáků z povolání. Na diagnostické a vzdělávací aktivity šla jen malá část peněz," odhalil NKÚ.

 

A závěrem dodal, že jinde v Evropě programy prevence kriminality mají cíle, které se dají změřit a vyhodnocovat.

pez TN.cz