Nová studie

Nadržují učitelé dívkám? Za stejné vědomosti mají lepší známky

Školní docházka
Zdroj: Thinkstockphotos
Ilustrační foto
Téma:

Dívky mají za stejné znalosti lepší známky než chlapci, odhalil výzkum think tanku IDEA, který působí při Akademii věd. Výzkumníci porovnávali výsledky ve standardizovaných přijímacích testech. Ty odhalily, že při srovnání známek žáků, kteří v testu dopadli stejně, měli na vysvědčení chlapci z matematiky horší známky.

Výzkum, na který ve středečním vydání upozornil deník MF Dnes, porovnával výsledky více než 4 tisíc žáků z přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2014. Část škol totiž využívala standardizované testy z matematiky, češtiny a obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO.

 

Zatímco ve světě platí, že dívky mají lepší známky z jazyků a chlapci z matematiky, v českém školství jsou na tom dívky lépe i v matematice. V té ale měli chlapci v testech lepší výsledky, než by odpovídalo jejich známkám.

 

"Jinak řečeno, chlapci mají z matematiky v průměru známky horší než dívky se stejnými výsledky v testech. V českém jazyce genderový rozdíl mezi známkováním chlapců a dívek se stejnými výsledky zjištěn nebyl," uvedli autoři výzkumu.

 

Pokud se na konci roku učitel rozhoduje, jestli žákovi dá ještě lepší známku, nebo už tu horší, měli by podle výzkumu matikáři mít tendence dívkám dát lepší známku a chlapcům už tu horší.

 

 

Na vině má být to, jak učitelé žáky vnímají. Například když dívky vnímají jako slabší v matematice, mohou učitelé mít tendence v jejich případě trochu slevit ze svých nároků. Dalším z vlivů rozhodujících o postojích učitelů, mají být chování a dovednosti mezilidské komunikace, které mají mít dívky lepší než chlapci.

 

Autoři upozorňují, že to může mít mnohem větší důsledky, než si mnozí na první pohled uvědomují. Známky totiž v českém školství hrají klíčovou roli a ovlivňují i rozhodování žáků, pokud jde o výběr další školy. Chlapec si pak na základě toho, že má na vysvědčení horší známku, vybere horší školu, než na jakou by podle svých výsledků stačil.

 

 

Výzkumníci se obávají, že učitelovo očekávání se může promítnout do toho, jakou známku nakonec žák dostane, tzv. pygmalion efekt. "Pokud učitel od žáka očekává špatné studijní výsledky, může toto samo o sobě zapříčinit, že žák nakonec špatných výsledků skutečně dosáhne," zmiňuje Tomáš Protivínský, jeden z autorů výzkumu.

 

Ve studii zmiňují ovšem ještě jeden možný faktor, který by vysvětloval lepší výsledky chlapců v testech - lepší zvládání stresu spojeného s náročnými přijímacími zkouškami. Když měli subjektivně ohodnotit, jak jsou náchylní k stresu, za odolné se označilo mnohem více chlapců. Přesto výzkumníci doporučují, aby školy častěji využívaly vedle známky také slovní ohodnocení výkonů a schopností žáka.
 

Související témata:
vbo TN.cz