MAPA KRIMINALITY

Nebezpečná místa v Česku: Přečtěte si, kde se stává nejvíc loupeží a útoků

Mapa kriminality - útoky, loupeže
Zdroj: Getty Images
Ilustrační snímek
Roman Dolejský
Roman Dolejský
8.2. 2020 5:55
Téma:

Násilí a loupeže nejsou Čechům cizí. Loni se v České republice stalo přes deset tisíc fyzických útoků a loupeží. Nejvíce loupeží a násilí se odehraje v městech a příhraničních oblastech.

Celkem 12 474 loupeží a fyzických útoků se odehrálo loni v Česku. Pod fyzickými útoky jsou myšleny například rvačky, násilí výtržnosti, úmyslné ublížení na zdraví, ale i vyhrožování. Mapu s oblastmi, kde na obyvatele připadá nejvíce zločinů, vytvořil portál Mapa kriminality. Udává také index, který vyjadřuje počet loupeží a útoků na deset tisíc obyvatel. Jeho průměrná celorepubliková hodnota je 11,9.


Kriminalita se objevuje hlavně v příhraničních regionech a ve větších městech. Nejvyšší index na úrovni obvodních oddělení je ovšem v Praze v okolí Bartolomějské ulice, dosahuje 145,8 a 54 trestnými činy. Absolutně nejvyšší počet útoků a loupeží je v Jihlavě, a to 167 s indexem 26,8.

Mapa kriminality podle obvodních oddělení policie. Čím tmavší barva, tím vyšší index:


Například ale v Moravském Berouně v Olomouckém kraji se nestal ani jeden útok či loupež, podobně je tomu například v okolí Uherského Ostrohu ve Zlínském kraji, Čechtic či Křince ve Středočeském kraji.


Na úrovni územních odborů policie, které se často kryjí s okresy, je situace nejhorší na Mostecku. S hodnotou 28 je tam nejvyšší index, v počtu trestných činů ovšem vede Brno s 612 a indexem 16,2.

Mapa kriminality podle územních odborů. Čím tmavší barva, tím vyšší index:


Na této úrovni je nejlépe vidět velké rozdíly mezi městem a přilehlým venkovem. Například oblast Brno-Venkov, které objímá samotné město Brno, má index 5,4 a 111 útoků a loupeží. Podobně je tomu u Plzně, která má index 19,3 a 356 trestných činů oproti Plzni-Venkov s indexem 7,7 a 105 trestnými činy.


Dokládá to i fakt, že nejbezpečnější oblastí je Praha Venkov-Západ, která částečně kopíruje hranice okresu Praha-západ. Má nejnižší index o hodnotě 3,7 a s 30 i nejnižší počet trestných činů.


Mezi zločiny nejméně postižené zločinem patří rozsáhlá oblast zahrnující několik okresu v severní části pomezí Moravy a Čech. Dvě menší oblasti jsou také ve vnitrozemí Čech.


Na krajské úrovni je nejhorší situace v Ústeckém kraji s indexem 17 a 1406 trestnými činy, následovaný Karlovarským krajem s indexem 15,7 a 478 trestnými činy a Libereckým krajem s indexem 14,7 a 644 útoky a loupežemi. Nejvíce trestných činů se stalo v Moravskoslezském kraji, a to 1752, kraj je dle indexu čtvrtý nejnebezpečnější.

Mapa kriminality podle krajů. Čím tmavší barva, tím vyšší index:


Nejbezpečněji je v Pardubickém kraji s indexem 7 a 360 trestnými činy, následovaný Vysočinou s indexem 9,6 a 494 útoky a loupežemi a Zlínským krajem s indexem 10,2 a 601trestnými činy. Celkem se policii podařilo objasnit 83,9 procenta útoků a loupeží a to včetně dodatečně objasněných případů.
 

Podívejte se na reportáž TV Nova o nepříliš vyvedené lopeži, která se stala loni v Praze:

TN.cz