Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

Nejde o životnost, jde o život!

Reid creative
Zdroj: NPK
Téma:

Zatímco kvalita potravin je aktuálním tématem nejen v médiích, a její význam pro zdraví si uvědomuje i stále více zákazníků, u spotřebního zboží je otázka kvality stále podceňována.

Většina zákazníků se mylně domnívá, že je každý výrobek před uvedením na trh přezkoušen z hlediska bezpečnosti a že to jediné, co nákupem horšího výrobku riskují, je snížení funkčnosti, nebo životnosti. Realita je ale úplně jiná: spotřební zboží dokáže nejen vážně ublížit na zdraví, ale mnohdy i zabít.

Nebezpečí, které dlouho není vidět

Pokud si koupíme zkaženou či nekvalitní potravinu a zkonzumujeme ji, reakce přijde většinou velmi rychle: žaludeční a střevní potíže, nevolnost, popřípadě další komplikace. Příčina – potravina – je bez problémů odhalena a je stažena z trhu a výrobce je pokutován.

Zákeřnost nebezpečných spotřebních výrobků tkví v tom, že se zdravotní problémy mohou projevit až několik let po tom, co si třeba dítě hraje s nebezpečnou hračkou, nosí nebezpečnosu obuv, nebo oděv. Ani lékař pak nedokáže určit, že alergie, astma, nebo v nejhorším případě rakovina vznikla jako následek používání konkrétního výrobku. Když se taková nemoc objeví, mnohdy hořekujeme nad nespravedlností osudu, nebo dědičnou genetickou zátěží a vůbec nás nenapadne, že by příčinou onemocnění byla naše liknavost, neochota zjistit si podrobnou informaci o výrobku a jeho původu, nebo snaha za každou cenu ušetřit.

Kontrola před uvedením na trh prakticky neexistuje

Pravda o reálných pravidlech uvádění zboží na trh asi překvapí každého. Samozřejmě, platí řada předpisů jak na národní, tak i na celoevropské úrovni. U naprosté většiny výrobků ale jejich dodržování před uvedením na trh nikdo nekontroluje. Jako důkaz splnění všech norem před zahájením prodeje stačí předložit prohlášení výrobce, jehož pravdivost ale není nijak ověřována.

Toho jsou si producenti, zejména ti ze vzdálených asijských zemí, dobře vědomi, a proto si s přesností uvedených údajů mnoho starostí nedělají. Ví, že postihu se bát nemusí, a že, v případě velmi málo pravděpodobného odhalení některým z kontrolních orgánů zemí EU, stačí změnit název výrobku a jeho dovozce a obchod čile pokvete dál. S drzostí sobě vlastní dokonce vytvořili napodobeninu evropské značky shody CE, která se liší od originálu jen neznatelně, zato v podání čínských firem znamená zkratku China Export a negarantuje tudíž vůbec nic.

Kontroly v obchodní síti v žádné zemi světa nejsou schopny ověřit kvalitu a bezpečnost nějakého podstatného procenta výrobků, protože laboratorní testy jsou drahé a rozpočty omezené. To, co se podaří odhalit, je ve skutečnosti jen špička ledovce.

Na trhu jsou i životu nebezpečné výrobky

Jednotný evropský systém evidence nebezpečných spotřebních výrobků na trhu RAPEX funguje už 12 let. Za tuto dobu stoupl počet nově hlášených nebezpečných výrobků téměř na pětinásobek. A 82 % hlášení v roce 2015 je klasifikováno jako vysoce závažné. Že nejde jen o plané poplachy, dosvědčují i zprávy médií, které každoročně přináší informaci o úmrtích a závažných poškozeních zdraví spojených s užíváním nebezpečných spotřebních výrobků.

Titulky z novin a webových serverů dokazují, že nebezpečné mohou být i ty výrobky, u kterých bychom to vůbec neočekávali. Tak například letos v létě proběhla médii zpráva o úmrtí 6 dětí zaviněných komodami jednoho z řetězců dodávajících nábytek, pravidelně dochází k ohrožení životů dětí spolknutím knoflíkových baterií. Pokud baterie uvíznou v krku, dochází podle lékařů velice rychle k poleptání sliznic zažívacího traktu a dítě je potřeba velmi rychle převézt do nemocnice. U řady hraček, ale i dalších výrobků v domácnosti, přitom nejsou kryty baterií nijak zabezpečeny a riziko pro děti tak neúměrně stoupá.

Děti jsou ohroženy nejvíce

Přes přísnější legislativu a další předpisy, vztahující se na výrobky pro děti, patří právě tato skupina mezi nejohroženější. Jednak díky své citlivosti na nižší dávky chemických jedů, ale i kvůli menší šikovnosti a z toho vyplývajícímu riziku ohrožení konstrukčními závadami.

V evidenci RAPEX tvoří hračky dlouhodobě více než čtvrtinu zachycených výrobků. A mezi výrobky, před kterými letos varovala ČOI, tvoří hračky 82%.
Ale nejde jen o hračky, do 1. tříd českých základních škol přichází přes 30% dětí s nohama zničenýma díky používání nekvalitní obuvi. Zbytečně jim tak rodiče zadělávají na problémy, se kterými budou bojovat celý život.

Jak se bránit?

I pro odborníka ze zkušebny je problém poznat, který výrobek je kvalitní a bezpečný. Chemické riziko (toxické látky v materiálech, ze kterých je výrobek složen), které je přitom nejčastější, není možné bez specializované laboratoře odhalit vůbec. Problémy s toxickými látkami má přes 37% zachycených nebezpečných hraček, ale i velké procento oděvů, šperků, nábytku a plastových výrobků. Ani renomovaným světovým firmám se toto riziko nevyhýbá a v minulosti musely kvůli toxickým látkám stahovat celé série hraček či oděvů. Vina je především v přesunu výroby do Asie. Jen z Číny pochází každoročně asi 2/3 nebezpečných výrobků na evropském trhu.

Jednou z metod, jak se před nebezpečnými výrobky chránit, je vyhýbat se výrobkům původem z Číny a dalších rizikových zemí. Výbornou metodou je upřednostňovat české výrobce, protože z jejich produkce pochází méně než 1% nebezpečných výrobků na evropských trzích, což nás staví na druhé nejlepší místo v celé EU.

Jediná jistota: Česká kvalita

Žádná země v Evropě v současné době není schopna garantovat bezpečnost výrobků na svém trhu, nebo alespoň prověřit nějaké nezanedbatelné procento z nich. Z tohoto důvodu se spotřebitelské organizace, zkušebny i asociace výrobců snaží pomoci spotřebitelům nezávislým testováním kvality a bezpečnosti a udělováním značek kvality. Sem patří například německý systém RAL, nebo mezinárodní značka Safe Toys.

V naší zemi vznikl již před 14 lety program Česká kvalita, který sdružuje nezávislé a důvěryhodné značky na trhu. Garantuje, že označené zboží či služba má nadstandardní kvalitu ověřenou nezávislou zkušebnou a že splňuje všechny bezpečnostní normy. Označené zboží je pravidelně kontrolováno nejen přímo ve výrobě, ale i namátkovými nákupy v obchodní síti. A v neposlední řadě je sledována i spokojenost zákazníků. Všechny tyto přísné podmínky splňuje již 22 značek na českém trhu, mezi které patří třeba Bezpečné hračky, Bezpečná a kvalitní hračka, Czech Made, Komfortní obuv nebo Ekologicky šetrný výrobek. Vzhledem k problémům s dětským obouváním má významné místo značka Žirafa, udělované kvalitním a bezpečným dětským botičkám.
Značky v Programu Česká kvalita jsou dnes asi jedinou 100% jistotou, jak nakoupit kvalitní a bezpečné zboží a služby a záleží jen na preferencích zákazníků, jak rychle se bude jejich počet zvyšovat.

Každopádně je třeba se před každým nákupem zamyslet, zda stojí za to šetřit za každou cenu a ohrožovat tak zdraví a životy svých blízkých nebo si - mnohdy jen zanedbatelně málo - připlatit a získat výrobek, který bude nejen dobře a dlouho sloužit, ale bude i zcela bezpečný pro své uživatele.
Více informací najdete na www.ceskakvalita.cz.
 

 


 

Související témata:
Komerční článek