smlouvy o dodávkách energie

Někteří prodejci tají informace a bývají agresivní, odhalila inspekce

Podvodníci
Zdroj: TV Nova
Martin Klícha
Martin Klícha
Publikováno 5. 9. 2020
Téma:

Inspektoři rozjeli kontrolní akci, který se zaměřila na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavírání smluv o dodávkách energie. Z 12 kontrol byly zatím ukončeny tři. Ve všech třech případech byl porušen zákon, zprostředkovatelé používali nekalé a klamavé praktiky. Ve dvou případech se neštítili ani použít agresivní jednání.

Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června zahájila celkem 12 kontrol zaměřených na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Zatím byly ukončeny tři kontroly, v těchto případech bylo zjištěno porušení zákona.

 

Ve dvou případech prodávající použili agresivní obchodní praktiky. "Za agresivní obchodní praktiku se považuje taková obchodní praktika, která ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem výrazně zhoršuje nebo může zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku či službě a to obtěžováním, donucováním, včetně použití fyzické síly nebo nepatřičným ovlivňováním, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil," vysvětluje mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

 

Dále bylo zjištěno klamavé opomenutí, kdy byla zatajena podstatná informace týkající se nabízené služby nebo byla přednesena nesrozumitelným či nejednoznačným způsobem.

 

Zprostředkovatelé v jednom případě uvedli nepravdivou informaci, v jiném případě pak sice přednesli pravdivou informaci, v kontextu ale mohla spotřebitele uvést v omyl.

 

 

V jednom případě nebyl spotřebitel seznámen s cenou, v dalším pak prodávající porušil svou povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to i na internetových stránkách, pokud je provozuje.

 

Přestupky budou řešeny ve správním řízení, kde bude rozhodnuto o výši pokuty. V tomto období uložila ČOI pokutu ve výši 100 000 korun, ta se ale vztahuje k dřívějším kontrolám.

TN.cz