Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

kauza Kramný

Nemocnice zničila klíčové důkazy v případu Kramný! Vysvětlila proč

Petr Kramný - důkazy
Zdroj: tn.cz / profimedia.cz

Jeden z klíčových důkazů v případu Petra Kramného byl skutečně zničen a je nenávratně pryč. Ústav soudního lékařství v Ostravě nechal skartovat biologické vzorky odebrané při pitvě Klárky a Moniky, i když na to podle Spolku Šalamoun neměl právo. Znalcům se tak nadobro ztratila možnost odebrané vzorky znovu prozkoumat.

Dlouhou dobu se spekulovalo o tom, jak přesně Klárka a Monika zemřely. Odborníci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě přišli se závěrem, že obě zemřely po zasažení elektrickým proudem, klíčovým důkazem pak byl tzv. nekroptický materiál, který byl odebrán z krku a srdce zemřelých při pitvě.

 

Už dříve se poukazovalo na ostatní znalce, kteří se znalci obžaloby nesouhlasili a vyvraceli, že by na vzorcích byly stopy po zasažení elektrickým proudem. Zničení důkazů se Spolek Šalamoun, který Petra Kramného podporuje, obával dlouhodobě.

 

"Po celou dobu celého trestního řízení o přístupu, přezkoumání, případném zpracování nekroptického materiálu, či s jeho nákládáním a dalších okolnostech, rozhodovala vždy a jen předsedkyně senátu nalézacího soudu JUDr. Renata Gilová. Jen a pouze předsedkyně senátu by musela dát příkaz ke zničení nekroptického materiálu, avšak tento zcela zásadní příkaz nebyl ve spisovém materiálu dohledán," zlobí se Spolek Šalamoun.

 

 

Skartaci klíčových důkazů nařídil MUDr. Igor Dvořáček, podle Spolku Šalamoun je to snaha zamést stopy. Zničení nekroptického materiálu potvrdila i Fakultní nemocnice Ostrava. "Ano, došlo ke skartaci vzorků biologického materiálu za celý rok 2013. A to podle standardního vnitřního postupu Ústavu soudního lékařství," uvedla mluvčí nemocnice Naďa Chattová.

 

Nemocnice totiž o manipulaci se vzorky nerozhoduje, protože není vlastníkem ani správcem preparátů. "O skartaci rozhoduje přednosta Ústavu soudního lékařství, který v době skartace vedl MUDr. Igor Dvořáček. Běžná praxe byla taková, že biologický materiál zhruba starších pěti let se skartoval. A to podle vnitřního standardního postupu Ústavu soudního lékařství," doplnila Chattová.

 

"Ve světle všech těchto skutečností se zcela oprávněně domníváme, že je na místě vyslovit více než důvodné podezření ze spáchání trestného činu ze strany právě bývalého přednosty ÚSL v Ostravě, MUDr. Igora Dvořáčka," zveřejnil místopředseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič.

 

 

Petr Kramný byl v lednu 2016 odsouzen za dvojnásobnou vraždu k 28 letům ve vězení. I přes mnohá odvolání mu byly všechny stížnosti zamítnuty. Předchozí žádosti se ale neopíraly o nové posudky, které hovoří ve prospěch Kramného.

Připomenutí případů smrti Klárky a Moniky v reportáži ZDE:


 

klma TN.cz