zásady na facebooku

Zakázané věci na sítích: Jen málokdo neporuší jedno z těchto 25 pravidel

Pravidla na sociálních sítích
Zdroj: Getty Images, TN.cz
Martin Klícha
Martin Klícha
28.4. 2020 18:48

V současné době, kdy po celém světě panují omezení kvůli koronaviru, tráví lidé více času na sociálních sítích. Mnoho lidí příliš neřeší chování, jelikož jim může přijít kontakt anonymní, někteří se uchylují k jednání, které překračuje zákon. Podívejte se, jaká pravidla musíte dodržovat na sociální síti Facebook, která v Česku patří mezi jednu z nejpoužívanějších.

Na internetu se lidé mohou často setkat s nenávistným projevem, kyberšikanou, lidé někdy sdílí hoaxy, někteří se tak dostávají za hranice práva. I na internetu ale platí zákony a pravidla. Kromě zákona musí uživatelé na sociálních sítích dodržovat pravidla, se kterými většinou souhlasí, když se registrují.

 

Jednou z nejvyužívanějších sítí v Česku je Facebook. Síť vymezuje pravidla pro sdílení příspěvků, komentování a další komunikaci v "Zásadách komunity". Porušování těchto zásad vede k různým postihům, může to být odebrání příspěvku i zablokování celého účtu. Porušení zákona pak řeší úřady.

 

Zásady jsou rozděleny do šesti sekcí. První se zabývá násilím a kriminálním chováním. Na sociální síti je zobrazování násilí a podněcování k němu silně regulováno. Zmíněno je i regulované zboží, lidé nesmí nabízet či kupovat, drogy, léky, zbraně a další, postihován je například i obchod s krví.

 

Anketa

Byl vám někdy zablokován příspěvek na sociálních sítích?

Hlasovalo 574 lidí.

 

Druhá kategorie se zabývá bezpečnostní, rozebírá zobrazování nahoty, sexu, zneužívání, šikany, vykořisťování, sebepoškozování a sebevražd i porušování soukromí.

  

Třetí kategorie řeší nepřístupný obsah, který se na sociální síti nesmí objevit, blíže se zde rozebírá nenávistný projev, násilí, nahota, sexuální návrhy i krutý a necitlivý obsah.

 

 

Poslední tři kategorie se zabývají autentičností, lidé se nesmí vydávat za někoho jiného a měli by uvádět pravdivé informace, duševním vlastnictvím a tím, o co mohou uživatelé žádat. V následujícím přehledu najdete stručný výtah některých důlěžitých pravidel, celé znění najdete na oficiálních stránkách.

 

Na další straně najdete první sekci Násilí a kriminální chování.

1
2 3 4 5
TN.cz