na co si dát pozor

Neriskujte zdraví svých dětí! 10 rad, jak vybrat dobrý letní tábor

Dětský letní tábor
Zdroj: Mediafax
Ilustrační foto
Téma:

Letní tábory jsou oblíbenou prázdninovou zábavou velkého množství dětí. A oblíbené jsou také u rodičů, kteří tak mají na několik dní pro své ratolesti o hlídání postaráno. Je ale důležité vybrat tábor správně.

Letní tábor může být místem, kde si děti najdou nové kamarádky a odnesou si zážitky na celý život. Může se z něj ale stát i noční můra, podobně jako z tábora ve Varvažově v jižních Čechách. Podle fotografií, které nám poslali naši čtenáři, tady děti žily v katastrofálních podmínkách.

 

Aby se vašemu dítěti nepřihodilo něco podobného, je důležité si provozovatele i samotný tábor předem důkladně prověřit. Těchto deset základních oblastí doporučuje zkontrolovat i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 

DŮVĚRYHODNOST

Odpovědět na otázku, jak je provozovatel tábora důvěryhodný, není snadné. Vlastní propagační materiály se ho totiž obvykle snaží vykreslit v co nejlepších barvách. Ideální je, pokud vám tábor doporučí z vlastní zkušenosti nějaký známý. V současnosti jsou možností i internetové diskuze, kde se můžete podělit o dojmy s ostatními. Vždy je důležité sehnat si informací o táboru co nejvíc.

 

 

CENA

Zjistěte si, co všechno je obsaženo v ceně tábora a jaké jsou případné storno poplatky. Cena správného tábora je stanovena tak, aby rodiče již neměli žádné výdaje související s programem či zajištěním tábora. Ověřte si, zda je v ceně zahrnuto pojištění a v jakém rozsahu, doprava a jestli je cena uvedena s DPH.

 

HYGIENA

Pokud se tábora účastní více než třicet dětí, je jeho provozovatel povinen nahlásit tuto skutečnost na okresní hygienickou stanici v místě konání tábora. Musí se přitom řídit vyhláškou, která popisuje náležitosti pro výběr tábořiště, ubytovací prostory, vaření, stravování či práci zdravotníka. Nebojte se na to zeptat hlavního vedoucího.

 

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Na táboře musí být po celou dobu přítomen kvalifikovaný zdravotník, který je proškolen a oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na dětských akcích. Po celou dobu tábora si vede zdravotní dokumentaci. Zodpovědný zdravotník se před nástupem na tábor zajímá o léky, které děti pravidelně užívají. Povinností rodičů je zajistit lékařskou prohlídku ještě před nástupem a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

 

 

BEZPEČNOST

Bezpečnost by na táborech vždy měla být na prvním místě. Správný tábor je nahlášen na hygienu, zdravotnické zařízení a obecní úřad a vedoucí jsou proškoleni a dbají na bezpečnost v průběhu celého léta. Vedoucí by měli být poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o jejich proškolení by měl být proveden zápis.

 

ŘÁD

Správný tábor by měl mít svůj přesně daný a vymezený "táborový řád", který budou znát a respektovat děti i vedoucí. Zeptejte se i na to, jestli má tábor plán pro nouzové situace.

 

 

VEDOUCÍ

V současnosti není zákonem stanovena povinnost pro vedoucí tábora absolvovat jakékoli školení (s výjimkou zdravotníka). Ministerstvo školství však poskytuje dotaci na pořádání letních táborů pouze těm provozovatelům, kde hlavní vedoucí táborů absolvovali školení akreditované MŠMT. Toto kritérium je při výběru kvalitních vedoucích možné vzít v potaz. Pokud vedoucí nebo instruktoři tábora nepracují pravidelně s dětmi nebo nejezdí pravidelně na letní tábory, zeptejte se organizátora na kritéria výběru vedoucích.

 

JÍDELNÍČEK

Ověřte si způsob stravování např. jestli je zajištěn nepřetržitý pitný režim, skladba - pestrost jídelníčku. Je důležité, aby kuchyň splňovala hygienické normy (uskladnění potravin apod.). Nebojte se vedoucího požádat, aby vám plánovaný jídelníček ukázal.

 

 

PROGRAM

Program by měl být co nejvíc různorodý a měl by dětem dávat dostatek prostoru pro seberealizaci. Tábor je jedinečným způsobem odpočinku dětí od stereotypů všedních dní. Na správný tábor dítě neodjede jen přečkat pár dní prázdnin. Nedílnou součástí by měla být celotáborová hra.

 

ROZVOJ

Tábor by měl rozvíjet osobnost dítěte a přinášet mu kromě zážitků z programu také možnost rozvoje znalostí a zkušeností. Na správném táboře se dítě naučí řadu problémů řešit bez rodičů s pomocí vedoucích, získají také potřebnou sebedůvěru, odvahu a chuť vyjadřovat svoje názory, a řadu dalších vlastností, které mohou využít ve škole i v běžném životě.

mom TN.cz