Pomoc v hmotné nouzi

Nestačí vám peníze na jídlo nebo bydlení? Zažádejte si o dávky!

Příspěvek na živobytí - úřad práce
Zdroj: Profimedia

V těžké životní situaci se může ocitnout opravdu každý. Právě pro tyto situace nabízí stát speciální sociální dávky, které vám pomohou dostat se zpátky na nohy nebo zvládnout uživit rodinu. Na co můžete mít nárok a kde dávky vyřídit?

Na příspěvky na živobytí mají nárok lidé v hmotné nouzi, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky. V hmotné nouzi nejste, pokud:


- se prokazatelně nesnažíte mít vyšší příjem,

 

- nemáte práci v rozsahu alespoň 20 hodin, nejste OSVČ ani vás neeviduje úřad práce jako uchazeče o zaměstnání (s výjimkou lidí starších 68 let, důchodců, invalidů třetího stupně, těhotných a novopečených maminek, nezaopatřených dětí nebo osob pečujících o lidi závislé na pomoci jiné osoby),

 

- jste byli vedení jako uchazeč o zaměstnání, ale práci jste odmítli,

 

- máte úraz, který jste si přivodili úmyslně a tím pádem nemáte nárok na nemocenskou,

 

- jste OSVČ a váš příjem po splacení nákladů na bydlení nedosahuje životní částky proto, že jste se nepřihlásili k nemocenskému pojištění,

 

- jste neplnili povinnost zákonného zástupce dítěte spojené s jeho školní docházkou,


- nastupujete do výkonu zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody, případně jste byli vzatí do vazby.

 


1. Příspěvek a doplatek na bydlení


Pokud nezvládáte platit náklady spojené s bydlením, můžete zažádat o příspěvek na bydlení. O ten si můžete zažádat v případě, že třetina vašich příjmů nepřesahuje takzvané normativní náklady na bydlení. Jde o určitou hranici nákladů podle velikosti obce, počtu členů rodiny a typu nájemní smlouvy.

 


Další podmínkou je, že musíte bydle v nájmu, družstevním nebo vlastním bytě a máte na místě nahlášený trvalý pobyt. Na dávku nemáte nárok, pokud máte například pronajatý jen jeden pokoj v celé domácnosti.


Na jeden dům či byt pak připadá jen jeden příspěvek na bydlení. Pokud tedy žijete v páru nebo s rodinou, může dávku pobírat jen jedna osoba.


Podmínek je ale ještě víc. Obecně se předpokládá, že pro přídavek na bydlení máte nízké příjmy. Pro udělení dávky jsou rozhodující příjmy všech osob, které mají v daném domě či bytě nahlášené trvalé bydliště. Pokud tedy mají ve vašem bytě nahlášený trvalý pobyt vaše děti a přitom v bytě nebydlí, stejně se i jejich příjmy do posudku započtou.


Jestli splňujete všechny podmínky, mohou vaše kroky směřovat na úřad práce. Tam je potřeba vyplnit a odevzdat "Žádost o příspěvek na bydlení" a "Doklad o výši nákladů na bydlení". Pokud bydlíte v nájmu, lze výši nájemného doložit výpisem z účtu nebo potvrzením od pronajímatele. Dále nezapomeňte na "Doklad o výši čtvrtletního příjmu", který musí vyplnit všechny osoby v domácnosti, které měly za dané období nějaký příjem.


Jaký budete mít příspěvek na bydlení, si spočítejte v kalkulačce
ZDE. Příspěvek na bydlení vám bude vyplácený měsíčně, lze ho ale vyplatit i zpětně, a to až za jedno čtvrtletí od měsíce, kdy vám byl schválený.

 


Jestli nesplňujete podmínky příspěvku na bydlení, je možné, že budete mít nárok na doplatek na bydlení. Ten je také širšímu okruhu lidí v hmotné nouzi - tedy i těm, kteří legálně bydlí v ubytovnách nebo zařízeních sociálních služeb. V takovém případě si ale musíte bydlení aktivně hledat. S tím vám pomohou i sociální pracovnice. Když vám nějaké bydlení nabídnou, nesmíte ho odmítnout, jinak o nárok na doplatek na bydlení přijdete. Současně může o doplatek dosáhnout i ten, kdo čerpá klasický příspěvek na bydlení, ale částka, kterou dostává, mu nestačí.


O doplatek na bydlení se žádá opět na úřadu práce, kde se prokážete průkazem totožnosti a vyplníte "Žádost o doplatek na bydlení". Podmínkou je, že musíte být v hmotné nouzi a musíte pobírat příspěvek na živobytí nebo váš příjem, respektive příjem vaší rodiny, nepřesahuje 1,3násobek částky živobytí. Tu úředníci počítají s ohledem na vaši situaci, vychází přitom z existenčního a životního minima. Doplatek na bydlení by měl být v takové výši, aby vám po zaplacení nájmů a energií zbylo dost na samotné živobytí.


Náleží vám i příspěvek na živobytí? A co když se ocitnete v tíživé situaci ze dne na den kvůli přírodní katastrofě? Čtěte na dalších stránkách!

1
2 3
nor TN.cz