prezidentův podpis

Nová pravidla pro úvěry či zrušené zájezdy. Zeman podepsal 9 zákonů

Miloš Zeman ke koronaviru
Zdroj: TN.cz
Prezident Miloš Zeman v březnu 2020
Kateřina Sejková
Kateřina Sejková
20.4. 2020 18:10
Téma:

Prezident Miloš Zeman v pondělí podepsal devět zákonů týkajících se mimořádné situace kolem epidemie koronaviru. Cestovní kanceláře například nově nebudou muset zákazníkům za zrušené zájezdy vracet peníze do 14 dnů a banky budou omezeny v ukládání pokut dlužníkům.

V pondělí 20. dubna prezident Miloš Zeman podepsal hned devět zákonů, informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. V následujícím předhledu se můžete podívat na jejich výčet a zjednodušený obsah.

 

Zákon o spotřebitelském úvěru

Tento zákon má chránit dlužníky před nepřiměřenými sankcemi za prodlení se splácením úvěrů. Stanovuje omezení sankcí, které může banka (či jiný věřitel) uložit dlužníkovi. Platí to však pouze pro případy, kdy je dlužníkem fyzická osoba, která nepodniká.

 

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu

Za přijetím tohoto zákona stojí neschopnost cestovních kanceláří realizovat zájezdy. Podle předchozího zákona byly společnosti v případě neuskutečnění zájezdu povinny vrátit zákazníkům peníze do 14 dnů, to ale v současné situaci není možné. "Vyvolalo by úpadek velké části cestovních kanceláří," stojí v důvodové zprávě.

 

V případě zrušených zájezdů s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31.srpna 2020 má cestovní kancelář nově právo odložit vrácení ceny zájezdu zákazníkovi do 31. srpna příštího roku. Do té doby trvá ochranná doba, během které zákazník obdrží poukaz, který bude moct použít na náhradní zájezd.

 

 

Zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Tento obsáhlý zákon se týká především cestovních kanceláří. Upravuje podmínky, prodej a zprostředkování prodeje zájezdů a dalších cestovních služeb. Upřesňuje také rozsah ochrany zákazníků pro případ úpadku cestovní kanceláře.

 

Cestovní kancelář má například povinnost vždy pomoci klientům v obtížích, a to i v případech, kdy jim nemusí zajistit náhradu škody. Za svou pomoc ale nově požadovat přiměřený poplatek po zákazníkovi, pokud situaci zavinil.


Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020

Tento zákon stanovuje zvláštní pravidla pro studium na vysokých školách v roce 2020. Týká se například podmínek stipendia, poplatků za studium, přijímacích zkoušek či zápisů.

 

Zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby

Součástí tohoto zákona je například mimořádné prominutí zmeškání lhůty v exekučním řízení, správním soudnictví nebo insolvenčním řízení. Dlužník bude zároveň moct požadovat, změnu rozhodnutí o schválení oddlužení.

 

 

Zákon o České národní bance

Tento zákon upravuje úkoly a nástroj České národní banky tak, aby byla v budoucnosti schopná pružně reagovat na nepředvídatelné události vyžadující změny v nastavení měnové politiky.

 

Zákon o realitním zprostředkování

Tento zákon se týká realitních zprostředkovatelů, kterým se nově prodlužuje lhůta pro přechod z volné činnosti na vázanou ze šesti měsíců na deset.

 

Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

Tyto lhůty se prodlužují v okrese Teplice. Dny konání voleb stanoví prezident nejpozději dvacet dní předem a to tak, aby se první kolo voleb i případné druhé kolo voleb uskutečnily do 30. června 2020.

 

Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu a Zákon o rozpočtových pravidlech

Tyto zákony mají podpořit zejména výrobní podniky, které mají potenciál vývozu do zahraničí. Jedná se například o pomoc v podobě pojištění úvěrů proti rizikům nezaplacení ze strany zahraničního kupce.

 

Zoologickým zahradám docházejí peníze a požadují, aby mohly otevřít dříve. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova:

Související témata:
TN.cz