Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

ZNÁME VÝHERCE SOUTĚŽ - Nové metody vaření a proč jsou teď IN

INTER-SAT LTD
Zdroj: INTER-SAT LTD
TESLA AirCook Q60 XL
Téma:

Objevte nové trendy v přípravě jídla a začnete vařit nejen zdravě a výživně, ale ušetříte i spoustu času

Pomalý hrnec uvaří za vás!

S pomalým hrncem si připravíte zdravé a chutné jídlo bez toho, aniž byste v kuchyni strávili hodiny. Pomalý hrnec totiž vaří sám bez pomoci. Stačí do něj vložit všechny ingredience, nastavit teplotu a délku vaření a o zbytek už se hrnec postará sám.

Pomalým vařením, které může trvat 4-8 hodin, se zachovává nutriční hodnota potravin a jídlo je tak plné vitamínů a minerálních látek. Nejlépe si pomalý hrnec poradí s masem. Budete překvapeni, jak křehké a šťavnaté bude maso na konci vaření. Pomalý hrnec se ale hodí také na vaření polévek, omáček nebo sladkých dezertů.


Dokonalejší modely, jako je třeba TESLA SlowCook S700, mají také funkci „udržování teploty“, která jídlo udržuje teplé. Tuto funkci využijete například během domácí party, kdy můžete podávat guláš třeba celý večer a jídlo bude neustále teplé, připravené k servírování.

Pětihvězdičková kvalita vaření přímo ve vaší kuchyni

Velkou oblibou jsou v dnešní době hrnce, ve kterých uvaříte všechno, na co si vzpomenete. Už tedy nepotřebujete pánvičku na smažení, či fritovací hrnec na smažení. S multifunkčním hrncem TESLA MultiCook M50 dokážete uvařit neuvěřitelné množství různých jídel. Je ideální pro klasické formy vaření, jako je smažení, dušení, restování, vaření v páře, vaření rýže nebo výrobu jogurtu. Navíc ale zvládne i pomalé vaření či Sous-vide.Vaření pomocí metody Sous-vide je to pravé kuchařské umění! Jedná se o vaření ve vodní lázni při konstantní nízké teplotě, čímž si jídlo zachová šťavnatost a výraznou chuť. Sous-vide je jednoduchá metoda zpracování jídla oblíbená mezi gurmánskými kuchaři, která je vhodná pro přípravu masa, ryb i zeleniny.

Objevte zdravé smažení!

Máte rádi smažená jídla, ale bojíte se nezdravého tuku? S horkovzdušnou fritézou už nemusíte řešit zdraví škodlivé přepálené oleje ani jídlo nasáknuté tukem. Připravuje totiž lahodná jídla s pouhou lžičkou oleje anebo úplně bez něj.

V horkovzdušné fritéze můžete smažit, ale i péct, grilovat či dokonce restovat. Vybrat si můžete z velkého množství velikostí, barev či značek. Novinkou je horkovzdušná fritéza
TESLA AirCook Q60XL, která je natolik velká, že připraví jídlo i pro početnou rodinu.
Příprava jídel funguje na principu dynamického proudění teplého vzduchu Heat2Flow, které zajistí rovnoměrné propečení. Výsledkem jsou vaše hranolky, kuře nebo řízek připravené tak, jak je máte rádi – křupavé navenek a šťavnaté uvnitř.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

Jak velký objem má vnitřní nádoba hrnce TESLA MultiCook M50?

A) 4l
B) 5l
C) 6l

VÝHERCEM SOUTĚŽE JE:

Irena Vašková
Veseli nad Moravou

 
------------------------------------------------------------------------------------
HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o multifunkční hrnec TESLA
______________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o multifunkční hrnec TESLA (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost INTER-SAT LTD, organizační složka, která poskytuje cenu pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 1. 12. 2020 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 6. 12. 2020 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „TESLA“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosován jeden (1) výherce, který získá multifunkční hrnec TESLA MultiCook M50.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Cena bude výherci zaslána na adresu bydliště, kterou uvedl ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si TV Nova /anebo spolupořadatel Soutěže nedohodne s výhercem jiný způsob předání cen. Cena bude zaslána pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady.
8. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tv.nova.cz.

Komerční článek