bydlení

Růst nájmu má pravidla! Majitel nesmí zvyšovat cenu, jak chce

Zvyšování nájmů
Zdroj: Getty Images
Téma:

Zvýšení nájmu představuje obavu pro téměř každého člověka. Majitelé bytů a domů ho ale nemohou zvedat jen tak. Záleží totiž na několika faktorech, které zpravidla obsahuje vaše smlouva nebo je určuje zákon. Kdy je pronajímatel v právu a jak se může nájemce bránit, pokud se zvýšením nesouhlasí?

Zvyšování nájmu po celé České republice se týká velkého množství nájemců. Má však svá pravidla, která je pronajímatel povinen dodržovat. Zvednout cenu lze automaticky inflační doložkou ve smlouvě nebo navržením takzvaného srovnatelného nájemného.

 


Co je to srovnatelné nájemné?


"Pronajímatel nájemci může navrhnout zvýšení nájemného jednou za rok, přičemž jeho limit je cena obvyklá v obdobných lokalitách a velikostně stejných bytech, tedy srovnatelné nájemné. Pokud pronajímatel učiní písemnou nabídku, nájemce má dva měsíce na to, aby se rozmyslel. Za předpokladu, že nabídku akceptuje, musí dát pronajímateli vědět do dvou měsíců. Počínaje třetím začíná platit zvýšené nájemné," uvedla pro TN.cz Blanka Faltýnková ze Sdružení nájemníků České republiky.


Za předpokladu, že se nájemce neozve, má se za to, že nabídku nepřijal. Když se obě strany vyloženě neshodnou a nájemce nechce platit zvýšené nájemné, řeší výši nájemného soud, který má za úkol ji stanovit. Když určí, že je výše v pořádku, vznikne nájemci povinnost doplatit rozdíl mezi původním a zvýšeným nájemným od dob, kdy byla pronajímatelem podaná žaloba na nájemce. Právě pronajímatel se na soud obrací v případě neshod.

 


"Pokud se nájemci zdá nájemné opravdu nepřiměřené, tak se musí bránit důkazy. Může si nechat udělat znalecký posudek konkrétně na ten svůj byt," pokračuje Faltýnková.


"Navržení zvýšení nájmu musí být písemné a jen jednou ročně. Potom je tam další limit, a to jsou tři roky. Zvýšení nemůže přesáhnout 20% hranici, a to i v rámci zvýšení, ke kterému došlo v posledních třech letech," říká Faltýnková.

 

Celkové navýšení nájmu nesmí za tři roky přesáhnout 20 %. Pronajímatel tedy nemůže navyšovat nájem každý rok o 20 %, ale navýšení nájmu o maximálně 20 % může dosáhnout v součtu po třech letech. V případě, že za byt platíte 10 tisíc korun, pronajímatel může během tří let nájem zvýšit maximálně na 12 tisíc korun - o 2000 korun - 20 procent z původního nájemného 10 tisíc.


Jakou roli ve smlouvě hraje inflační doložka?


"Nejběžnější způsob jednostranného zvyšování nájemného je v důsledku inflace, a to na základě inflační doložky sjednané v nájemní smlouvě. Vždycky záleží na tom, co je ujednáno ve smlouvě. Je to na vůli dvou stran," upřesňuje pro TN.cz advokátka Tereza Rýdlová.

 


"Inflační doložka je zkrátka dohoda o zvyšování nájmu. K tomu se § 2248 občanského zákoníku, kterým se řídí stanovení srovnatelného nájemného, nijak nevztahuje," dodává Faltýnková.


Pronajímatel nájemné zvyšuje o tolik procent, kolik činila inflace v předcházejícím roce. Může tak činit každý rok.


Nájemné je pronajímatelem možno zvýšit od 1. ledna kalendářního roku. To se vypočítá dle míry vyhlášené inflace, která je určena Českým statistickým úřadem. Za rok 2018 stoupla inflace o 2,1%. Nájem tedy stoupne o pár stovek. 

han TN.cz