přehled po krajích

Na čističky a kanalizace dostanou obce miliardy! Postaví je i u vás?

Vodovodní baterie
Zdroj: Profimedia
Téma:

Necelých pět miliard korun dostanou vodohospodářské projekty na výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod a kanalizací. Evropské prostředky tak pomohou vyřešit problém více než stovce obcí. Celkem se jedná o 132 projektů.

Díky Operačnímu programu Životního prostředí pošle ministerstvo životního prostředí prvním 105 nejúspěšnějším projektům 3,8 miliardy korun na výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod a kanalizací. Zbývající miliardu uvolní po odsouhlasení navýšení rozpočtu Evropskou komisí.

 

O peníze na výstavbu mohli starostové a vodohospodáři žádat na podzim loňského roku. Na Státní fond životního prostředí dorazilo během tří měsíců 214 žádostí s požadavkem na sedm miliard korun, vymezenou částku to tak trojnásobně překročilo.


GALERIE: Kanalizace

1
/
12
Kanalizace - Jihočeský kraj

 

"Původně vyčleněnou alokaci výzvy se nám podařilo navýšit, a to o více než sto procent," informoval ministr životního prostředí Richard Brabec a dodal, že jak s evropskými tak i národními prostředky počítají i pro dalších nejméně 76 kvalitních projektů, které se do původně vymezeného rozpočtu výzvy nevešly.

 

 


Nové čistírny odpadních vod a kanalizace se brzy dočkají například v Píšti, Doudlebech nad Orlicí, Všestarech nebo Okrouhlicích. Čistírnu rozšíří Vranov nad Dyjí, Lysice, Představ a do odkanalizování se mohou pustit také v Jablonci nad Nisou nebo obce v povodí Jizery u Mladé Boleslavi. Kompletní přehled vesnic, kde se mohou těšit na novou čističku nebo kanalizaci, najdete v galerii.

 

GALERIE: Stavby kanalizací

1
/
12
Kanalizace - 1

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč díky dotaci zajistí odvedení odpadních vod z povodí vodárenské nádrže Vrchlice na čistírnu v Kutné Hoře, díky čemuž odkanalizuje řadu obcí, zejména ale ochrání před znečištěním nádrž na pitnou vodu, která zásobuje více než deset tisíc obyvatel.

 

Při hodnocení projektů hraje zásadní roli také několik indikátorů. "U projektů se hodnotí například nákladová efektivnost řešení, snížení množství vypouštěného znečištění zpět do povrchových vod či naléhavost řešení z pohledu stavu vodního útvaru," sdělil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že čím dříve se projekty dostanou do realizační fáze, tím lépe pro kvalitu podzemních a povrchových vod.

 

 

 

"Evropské dotace významnou měrou přispěly a stále přispívají ke zlepšování úrovně čištění odpadních vod, zvyšování kvality povrchových vod a rozvoji vodárenské infrastruktury v České republice, což se pozitivně odráží na našem životním prostředí," dodala mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

sik TN.cz