Nová dávka

Otcovská startuje. Vypočítejte si, kolik dostanete! KALKULAČKA

Od února se mohou novopečení tatínci těšit na otcovskou dovolenou. Dávka se bude vztahovat i na otce, kterým se dítě narodilo v posledních šesti týdnech. Otcovská bude dlouhá týden, její výši si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

Otcovská dovolená startuje 1. února, nárok na ni mají ale i tatínci, kterým se potomek narodil v období 6 týdnů před tímto datem. Dávku tak mohou čerpat muži, jejichž dítě přišlo na svět 21. prosince a později.

 

Kromě novopečených tatínků se otcovská týká také mužů i žen, kteří pečují o dítě mladší sedmi let a nahrazují tak péči rodičů - na základě rozhodnutí příslušného orgánu (adopce, pěstounství ad.).

 

Nastoupit na otcovskou můžete kdykoliv v období 6 týdnů od narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. Nelze ji ale čerpat přerušovaně. Výplata dávky se ale neruší, ani pokud by dítě v době otcovské zemřelo.

 

Základní podmínkou nároku je účast na pojištění v době nástupu na otcovskou. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou na "dovolenou" nastoupit, pokud platili pojištění alespoň po dobu 3 měsíců před nástupem. Zaměstnanci o ni žádají zaměstnavatele, OSVČ ji uplatní u okresní správy sociálního zabezpečení.

 

 

Doba poskytování dávky je sedm kalendářních dnů. Výše otcovské činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden den. Ten se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný v rozhodném období dělí počtem "započitatelných" kalendářních dnů připadajících na toto období. Vyměřovací základ pak ještě podléhá redukci.


Vypočítat si výši otcovské můžete díky kalkulačce, kterou připravil web Peníze.cz:

 

epa TN.cz