oxid uhličitý

Ovzduší v Evropě se zlepšilo! Česko je na tom stále špatně

Ovzduší a klima - Ilustrační
Zdroj: ČTK
Téma:

Podle Evropského statistického úřadu (Eurostat) se stav emisí v Evropské unii zlepšuje. Oproti roku 2017 se oxid uhličitý (CO2) v ovzduší snížil o 2,5 %. Pozitivní výsledek zaznamenaly i některé státy, například v Portugalsku se emise snížily o 9 %, v Německu pak o 6,4 %. Česká republika však patří mezi státy, kde jsou emise stále problémem. Za rok se je podařilo snížit jen o 0,1 %.

Eurostat opět po roce vydal zprávu o stavu emisí v Evropské unii. Výsledky vyšly celkem pozitivně. Ovzduší se celkově zlepšilo v roce 2018 oproti předchozímu roku o 2,5 %.

 

Co se týče konkrétních členských států, nejlépe dopadlo Portugalsko, kde se emise oxidu uhličitého snížily o 9 %. Za ním se umístilo Bulharsko, kde došlo ke snížení o 8,1 %, v Irsku o 6,8 % a v Německu o 5,4 %.

 

Bohužel Česká republika se mezi tyto státy zařadit nemůže. Oproti roku 2017 se podařil oxid uhličitý v ovzduší snížit jen o 0,1 %, což není pozitivní výsledek. Dopadli jsme však lépe než Slovensko, kde naopak došlo k nárůstu emisí o 2,4 %, nebo Polsko s nárůstem 3,5 %.

 

 

Mezi státy s nejhorším stavem emisí patří Malta, kde za rok vzrostl počet oxidu uhličitého o 6,7 %, a Litva, kde byl zaznamenaný nárůst o 8,5 %. A právě emise oxidu uhličitého patří mezi hlavního přispěvatele ke globálnímu oteplování. Oxid uhličitý má také podíl na vzniku skleníkových efektů.

reg TN.cz