ničí nám zdraví

Pesticidy jsou téměř ve všem! V kterých potravinách je jíme nejvíc?

Pesticidy
Zdroj: Profimedia
Ilustrační foto
Téma:

Zda nejsou potraviny kontaminovány cizorodými látkami, zjišťovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). V loňském roce prověřila bezmála 2000 vzorků. U 12 potravin zjistili nadlimitní množství cizorodých látek, nejčastěji se jednalo o pesticidy.

Čerstvé a sušené ovoce a čerstvá zelenina – v těchto potravinách objevili inspektoři v loňském roce nadlimitní množství cizorodých látek. Nejčastěji se jednalo o potraviny z Polska – ve dvou případech o jablka, jednou potom o pekingské zelí.

 

Z českých potravin nevyhověla hlávková kapusta a jahody, dvakrát inspektoři odhalili nadlimitní množství cizích látek v sušené Goji z Číny. Potíže byly také se stolními hrozny a špenátem z Itálie, rozinkami z Íránu a jablky ze Španělska. U nevyhovujícího zeleného jílu země původu uvedena nebyla.

 

Z celkového počtu 1997 odebraných vzorků byla v 952 případech zjištěna přítomnost cizorodých látek, nikoli však v nadlimitním množství. Nejčastěji šlo o pesticidy, kterými zemědělci ovoce a zeleninu chrání před rostlinnými i živočišnými škůdci.

 

 

Pesticidy jsou v potravinách, které konzumujeme, přítomny poměrně běžně. Ze všech vzorků inspektoři testovali na přítomnost těchto látek téměř polovinu. V případě běžně pěstovaných potravin je objevili v 65 % případů, v případě biopotravin v 6,4 % případů.

 

U kterého ovoce a zeleniny byla přítomnost pesticidů odhalena nejčastěji, se podívejte v galerii:

 

GALERIE: Pesticidy v ovoci a zelenině

1
/
3
Zdroj: SZPI
Graf - pesticidy v potravinách - 3

 

Kromě pesticidů zjišťují kontroloři také přítomnost chemických látek v potravinách – především pak kadmia, olova, arzenu a rtuti. "V případě zeleniny byly rozbory provedeny u 17 vzorků. U 8 vzorků čerstvé zeleniny byla zjištěná přítomnost chemických prvků. Pozitivní nález kadmia byl zjištěn u 2 vzorků mrkve, 2 vzorků cibule a ve vzorku petržele a celeru. Nízké koncentrace arzenu byly zaznamenány ve vzorku pastináku a kořenové petrželi. U vzorku mrkve a petržele byla zjištěna měřitelná množství olova, která však byla pod hodnotou maximálního limitu," uvádí SZPI ve své výroční zprávě.

 

V případě čerstvé listové zeleniny je sledována nejčastěji hodnota dusičnanů. "S výjimkou jednoho vzorku špenátu byla přítomnost dusičnanů potvrzena u všech analyzovaných vzorků. Nejvyšší koncentrace dusičnanů byla zjištěna u vzorku rukoly," popsali kontroloři.

 

 

U brambor jsou pesticidy přítomny stále častěji. Zatímco ještě v roce 2002 to bylo pouze 3,7 % případů, v loňském roce to bylo přes 42 %.

 

Co pesticidy mohou napáchat?

V případě kapusty, hroznů a jablek měřili kontroloři nadlimitní množství chlorpyrifosu. Tento pesticid narušuje funkci hormonů v těle. Při opakovaném nebo delším vystavení látce může dojít ke zhoršení paměti a koncetrace, mezi další projevy patří podrážděnost a dezorientace, opožděné reflexy, bolesti hlavy, vady řeči či sucho v krku. Účinky mohou být zaměněny za příznaky chřipky.

 

 

V jiných jablcích přítomný propargite může způsobit podráždění kůže a očí, ve vyšších koncentracích je látka potenciálně rakovinotvorná.

 

V sušené Goji objevili karbofuran - jeden z nejjedovatějších pesticidů, který byl pro své nežádoucí účinky ve státech Evropské unie zakázán už před deseti lety.  Přesto nejsou výjimečné případy, kdy na otravu jedem zemřelo nějaké zvíře, zejména dravec. Občas se objevil i v otrávených návnadách nastražených na psy.

 

Ochratoxin A, který obsahovaly závadné rozinky, produkují plísně, v nízkém množství se nachází v potravinách poměrně běžně. Patří mezi rakovinotvorné a jedovaté látky, napadá zejména ledviny a močové i trávicí ústrojí. Po konzumaci mohou lidé cítit nechutenství, deprese, trpět horečkou, průjmy či žíznivostí.

 

 

Ve špenátu detekovaná clothianidin představuje nebezpečí především pro včely, potrápit ale může také savce. Při krátkodobém užití se jím můžeme přiotrávit, pokud jsme mu vystaveni delší dobu, může mít vliv na reprodukci či vývoj plodu. 

 

Benomyl, který našli v zelí, je klasifikován jako potenciální karcinogen. Podle některých studií může mít dlouhodobé vystavení pesticidu vliv na vývoj plodu u těhotných žen. V jahodách detekovaný propamocarb může vést k podráždění pokožky. 

Související témata:
mom TN.cz