co se mění

Placené igelitky i otcovská: Zeman podepsal 9 důležitých zákonů

Miloš Zeman
Zdroj: TN.cz/Jakub Deml
Miloš Zeman podepsal devět nových zákonů
Téma:

Prezident Miloš Zeman podepsal v úterý devět nových zákonů. Platit by měly začít v řádu měsíců. Týkají se například zavedení otcovské dovolené, nových pravidel pro diplomaty či úředníky nebo zpoplatnění igelitových tašek v obchodech.

Jedná se konkrétně o tyto zákony:

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Otcové získají nárok na týdenní placenou dovolenou po narození dítěte. Vybrat si ji budou moci do šesti týdnů po narození potomka. Pokud odváděli nemocenské pojištění, budou z něj dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské.

 

Novela předpokládá i výplatu stoprocentní nemocenské pro dobrovolné hasiče a další dobrovolné záchranáře, pokud onemocní kvůli nasazení.

 

Na sirotčí důchod dosáhne podle předlohy víc dětí. Penzi by měli mít šanci získat, pokud jejich zemřelému rodiči nebylo ani 28 let a platil v posledních deseti letech aspoň rok sociální odvody, či pokud jejich rodiči bylo nad 38 let a platil v posledních 20 letech odvody aspoň dva roky.

 

 

zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

Referenti státních úřadů, kteří jsou starší než 50 let s nejméně 20letou praxí nebudou muset mít maturitu, aby se stali státními zaměstnanci ve služebním poměru. Ostatní úředníci bez maturity si ji budou moci doplnit v následujících pěti letech. Státní zaměstnanci by podle úpravy navíc nemuseli do složení úřednické zkoušky dostávat nejnižší platový tarif. Nově by jim náležel platový tarif podle dosavadní praxe.

 

zákon o zahraniční službě

Zákon upřesňuje pravomoci konzulárních úřadů a zjednodušuje střídání diplomatů a zároveň mění podmínky jejich práce. Také jim usnadňuje sladění osobního života s pracovním, například jim umožní čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou na zastupitelském úřadu v zahraničí.

 

zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

Od příštího roku nebudou v obchodech zdarma k dispozici plastové tašky, ve kterých byste si mohli nákup odnést. Bezplatné zůstanou pouze malé sáčky, do kterých se ukládá například pečivo.

 

zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot

Zavádí nové značení pohonných hmot geometrickými obrazci a číslem udávajícím podíl biosložky. Benzín bude označen kruhem, nafta čtvercem, plynná paliva kosočtvercem. Číslo uvnitř obrazce bude uvádět maximální podíl přidané biosložky. Novela také nakazuje čerpacím stanicím nabízet srovnání cen benzínu s alternativními palivy. Od začátku příštího roku budou mít distributoři povinnost mít na 50 % pump benzín Natural s 5% obsahem biosložky.

 

Veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily budou podle novely muset být v evidenci ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Státní firmy s listinnými akciemi se budou moci ucházet o veřejné zakázky. Změna se dotkne hlavně Českých drah, které se doposud nemohly účastnit tendrů na provoz na železničních tratích.

 

zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Zdravotní pojišťovny dostanou více peněz na chronické pacienty. Od příštího roku se totiž změní přerozdělování peněz z pojistného. Nyní si finance rozdělují podle věku a pohlaví pojištěnců, novela má zamezit tomu, aby měli zájem jen o mladé a zdravé lidi. Nové parametry budou nahrávat těm pojišťovnám, které mají větší počet chronicky nemocných pacientů.

 

zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

Nově bude možné dotovat instituce, které se zabývají výzkumem a vývojem. Doposud mohla být dotace poskytnuta jen na projekty.

 

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Stát bude moci nově pověřit kraje pouze běžnými opravami či zimní údržbou silnic, nebudou mít odpovědnost za jejich úplnou správu. Stát tak chce blíže spolupracovat s kraji a využívat jejich technické kapacity.
 

mom TN.cz