nebezpečné látky

Pod Hradcem leží časovaná bomba. Řešení ale neexistuje

Téma:

Pod centrem Hradce Králové je v půdě obrovská ekologická zátěž. Z bývalé dehtárny byly do podzemí vypouštěny nebezpečné a toxické chemické látky. Jejich koncentrace je tak vysoká, že až desettisíckrát převyšuje povolené hodnoty.

Tolueny, benzeny, naftaleny a další desítky chemických látek odhalily rozbory pod centrem Hradce Králové. Je to pozůstatek továrny, která v místech u Vančurova náměstí stála už před sto lety.

 

Tehdy tam však nebyla žádná zástavba. Továrna pak pokračovala už jako dehtárna a jedy do podzemí tu byly vypouštěny ve velkém ještě v sedmdesátých letech minulého století.

 

Chemikálie se pochopitelně dostaly do podzemních vod. Například xylenů je tam koncentrace 2,5 milionu mikrogramů na litr vody, přitom povolené množství je pouhých 190 mikrogramů. Další příklad naftalen, povolená hranice je 0,14 miligramu na litr vody, pod Hradcem Králové je to ale 11 000 miligramů.

 

 

Podle rozborů se jedy rozšířili podzemím až do vzdálenosti jeden kilometr jižně od místa znečištění. Přímo pod hlavní pěší zónu města a Masarykovo náměstí. Naštěstí není zástavbě příliš studní, ze kterých by obyvatelé vodu používali. Na druhou stranu zástavba prakticky znemožňuje jakoukoliv sanaci podzemí.

 

Zdravotní riziko je ovšem podle zástupců města malé. Ovšem kontaminace může pozměnit územní plán. Neřešitelným problémem může být například to, aby byly v centru města budovány podchody nebo další podzemní stavby.

pan, Filip Pultar TN.cz