12. ROČNÍK

Pošlete nominaci na Cenu Michala Velíška 2017

Podnětem tohoto ocenění se stal čin střihače televize Nova Michala Velíška, který byl odpoledne 13. září 2005 zabit na Karlově náměstí v Praze. Neváhal se zastat neznámé dívky před násilníkem, třebaže měl sám v kočárku ani ne roční dcerku. Od následujícího roku jsou každoročně oceňováni muži, ženy i děti, kteří projevili podobnou odvahu jako Michal Velíšek.

Cílem tohoto projektu je zviditelnit smysl pro spravedlnost, odvahu a rozhodnost, které by neměly chybět v chování každého z nás.

Na Cenu Michala Velíška lze nominovat dospělé i děti, kteří se nečekaně ocitli v kritické situaci a bez ohledu na sebe se snažili zachránit lidský život.
Vyhlašovateli této ceny jsou od roku 2006 Nadace ADRA a TV Nova.
Nominaci do 12. ročníku je možné poslat do 8. října 2017 na internetových stránkách Nadace ADRA www.nadace-adra.cz. Návrh může zaslat kdokoliv – firmy, organizace, úřady, školy i jednotlivci.
Podmínkou však je, aby zachránci nebyli profesionálové – lékaři, zdravotníci, policisté, vojáci, záchranáři, hasiči, včetně dobrovolných, a nominovaný příběh se stal v České republice v době od 13. září 2016 do 12. září 2017.


“Cena Michala Velíška je veřejným poděkováním lidem, kterým není lhostejný osud druhých,“ uvedl za výbor ceny Vítězslav Vurst. “Domníváme se, že touto cestou můžeme alespoň trochu přispět k tomu, aby se lidé zamysleli nad tím, jak by sami reagovali jako svědci násilného činu. Naším cílem je vyprovokovat v nich touhu pomáhat a zároveň jim říct, jak to udělat co nejlépe a s co nejmenším rizikem.“

Ze všech došlých nominací výbor ceny vybere v polovině října tři finálové příběhy, jejichž rekonstrukce odvysílá TV Nova v pořadu Střepiny. Online hlasování široké veřejnosti o letošním laureátu proběhne na www.nadace-adra.cz v době 29. října až 5. listopadu 2017. Jeho jméno bude slavnostně vyhlášeno 8. listopadu v Primátorské rezidenci v Praze. Reportáž z vyhlášení přinese reportérka Bára Divišová v Televizních novinách.


Nadace ADRA je součástí mezinárodní humanitární organizace ADRA (Adventist Development and Relief Agency) založené v roce 1956 pro poskytování pomoci lidem v nouzi, která dnes pracuje ve více než 130 zemích světa. V České republice Nadace ADRA působí od roku 1992. Kromě dlouhodobého projektu Hrdinové mezi námi, jehož vyvrcholením je Cena Michala Velíška, se nadace orientuje zejména na přímou finanční podporu lidem v mimořádně tíživé životní situaci. Pravidelně též vyhlašuje grantová řízení na podporu neziskových organizací, např. na podporu hospicové péče.
 

TN.cz