Epidemie spalniček

Povinné očkování proti spalničkám: V Německu zavedli tučné pokuty

Spalničky
Zdroj: Getty Images
Vondřichová
Kristýna Vondřichová
Publikováno 15. 11. 2019
Téma:

Německý spolkový sněm ve čtvrtek schválil zákon, který nařizuje povinné očkování proti spalničkám, ve snaze zabránit nárůstu počtu nakažených. Očkování je stále nejúčinnějším způsobem, jak se proti tomuto vysoce nakažlivému onemocnění bránit. V Česku je obdobný zákon již v platnosti.

Zákon, který předložil německý ministr zdravotnictví, má vstoupit v platnost 1. března 2020 a nařizuje rodičům prokázat, že jejich dítě bylo před nástupem do školky či školy očkované proti spalničkám. U dětí, které už školské zařízení nenavštěvují, bude nově povinnost prokázat buď to, že byly očkované, nebo že už onemocněním prošly. Za porušení zákona bude možné provinilcům uložit pokutu až 2500 eur.

 

 

V Česku je povinnost očkování proti spalničkám zakotvena v zákoně již od roku 1969. Roku 1975 byla původní aplikace jen jedné vakcíny rozšířena na dvě dávky. První vakcína je dětem aplikována od 15. měsíce věku, druhá zhruba 6 až 10 měsíců po první dávce.

 

Navzdory nařízenému očkování ministerstvo zdravotnictví registruje nárůst nakažených spalničkami. Oproti roku 2018, kdy bylo hlášeno 207 případů spalniček, letos ke konci března bylo nahlášeno už 326 případů a ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že číslo ještě není konečné.

 

 

Část nemocných tvořil zdravotnický personál, který přichází do úzkého kontaktu s nakaženými. V souvislosti s tímto zjištěním vydal letos v únoru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nařízení, které nařizuje proočkování zdravotnického personálu na vybraných odděleních, například na urgentním příjmu. K opatření vyzval prostřednictvím hejtmanů i krajské nemocnice. Návrh zákona na zpřísnění očkovací povinnosti 6. listopadu prošel prvním čtením.

 

Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění provázené horečkou a typickou vyrážkou. Šíří se vždy z člověka na člověka a to kapénkami nebo vzduchem. K šíření nemoci výrazně přispívají lidé, kteří proti spalničkám nebyli očkovaní. Od roku 2007, kdy byla v Česku proočkovanost téměř 98 %, procento očkovaných výrazně kleslo. Poslední údaje z roku 2017 hovoří o 83,5 % očkovaných.

 

 

"Z důvodu klesající proočkovanosti populace a zájmu ministerstva tento negativní trend zvrátit, navrhujeme novelou zákona o ochraně veřejného zdraví rozšířit povinnost přijmout do předškolních zařízení pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a které má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, i na subjekty vykonávající činnost, v jejichž náplni je péče o dítě starší 3 let a které dosud nezahájilo povinnou školní docházku. Důvodem je také srovnání povinností pro všechny poskytovatele takové služby, tzn. mateřské školy a dětské skupiny, které tuto povinnost mají již dnes, a nově pro stanovené živnosti," podrobně informuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

 

 

Legislativa ČR stanovuje, že pokud dítě není řádně očkováno, nemůže být přijato do předškolního zařízení. Zákon České republiky také umožňuje rodičům, kteří své dítě odmítnou dát očkovat, udělit pokutu 10 000 korun.

TN.cz