únorová novinka

Pravidla pro výplatu důchodu se mění! Dosáhne na něj více dětí

Zdražování
Zdroj: Tn.cz/ thinkstockphotos.com
Ilustrační foto
Téma:

Na sirotčí důchod dosáhne od února více dětí. Zmírňují se totiž podmínky pro jeho přiznání. Žádat o něj mohou i ti, kterým v minulosti nárok na důchod nevznikl.

Nově budou mít na sirotčí důchod nárok i děti, jejichž zemřelý rodič (opatrovník) starší 28 let odpracoval v období 10 let před úmrtím alespoň jeden rok. V případě osob starších 38 let to musí být během 20 let před smrtí alespoň dva odpracované roky.

 

"Do této doby se však nezahrnují náhradní doby pojištění, to znamená, že musí jít o tzv. dobu placeného pojištění, tedy dobu výdělečné činnosti, za kterou je vyplácen příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení," dodala mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jana Buraňová.

 

Doposud musel zemřelý získat ke dni smrti alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod, aby jeho potomek měl na sirotčí důchod nárok (např. 2,5 let v posledních 10 letech před úmrtím osoby starší 28 let, případně 5 let v posledních 20 letech před úmrtím osoby starší 38 let).

 

 

Nárok na sirotčí důchod může od února vzniknout i těm sirotkům, kteří na něj dříve nedosáhli, protože zemřelá osoba nezískala potřebnou dobu pojištění. 

 

Pokud vám podle nových pravidel vzniká na důchod právo, musíte si o něj zažádat na ČSSZ. "Řízení o přiznání sirotčího důchodu nebude ČSSZ zahajovat automaticky, ale pouze na základě žádosti občana. Sirotek či jeho zákonný zástupce musí sepsat novou žádost o sirotčí důchod na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení," vysvětlila Buraňová.

 

Sirotčí důchod je jednou z dávek poskytovaných ze systému důchodového pojištění, patří mezi tzv. pozůstalostní důchody. Za splnění podmínek má na něj nárok osiřelé nezaopatřené dítě po zesnulém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby.

mom TN.cz