ROZPOČET PRO ROK 2020

Pražákům je hej! O takovém rozpočtu si mohou ostatní města nechat zdát

Zdeněk Hřib
Zdroj: Profimedia, TN.cz
Michaela Trochová
Michaela Trochová
Publikováno 26. 11. 2019
Téma:

Rada hlavního města Prahy připravila na rok 2020 dle vlastních slov zodpovědný rozpočet, funkční i za cenu zpomalení ekonomiky. Množství peněz, které bude mít k dispozici, i tak může v jiných českých městech vyvolávat závist.

Radní si na příští rok odsouhlasili rozpočet ve výši 83,8 miliardy korun, výše investic dosahuje 16,8 miliardy. Pro srovnání, letošní rok počítala s objemem výdajů ve výši 86,7 miliard. "Chováme se odpovědně a připravujeme Prahu na budoucnost. V příštím roce lze očekávat první fázi zpomalení ekonomiky. S ohledem na to počítáme s růstem daňových výnosů jen 1,6 procenta, a to na rozdíl od státního rozpočtu, který pracuje s násobně vyšší částkou,“ prozrazuje náměstek primátora pro oblast rozpočtu a financí Pavel Vyhnánek.

 

"Radou odsouhlasený rozpočet je vyrovnaný, výhledově pak může jít o přebytkový rozpočet, protože plánujeme výdaje nižší než reálné očekávané příjmy,“ dodal náměstek primátora. Případný rozdíl by pak zřejmě padl na velké investice, které město v příštích letech čekají, což je především dostavba městského okruhu, stavba metra D či nových tramvajových tratí.

 

Doprava už tak spolkne z běžných výdajů 21 miliard korun. Z těch se financuje nejen oprava a rozvoj infrastruktury, ale i podpora jízdného ze strany města.

 

 

Druhou nejvyšší položkou pražského rozpočtu je částka 17,7 miliardy korun na provoz školství. Město muselo zohlednit především rozhodnutí státu o navýšení výdajů na školství a platy zaměstnanců ve veřejném sektoru. Z těchto důvodů výdaje vzrostly zhruba o tři miliardy.

 

Městským částem pak bude rozděleno téměř sedm miliard korun, tato částka oproti minulým letům vzrostla. Splácí se také dluhy z minulých desetiletí. Prostředky na pravidelné splátky dluhů budou 763 milionů korun, 1,2 miliardy půjde na tvorbu rezerv na splacení dluhopisů "2021“ a "2023“.

 

 

"Jednou z nejzásadnějších priorit této koalice zůstává také řešení krize dostupnosti bydlení, která však nemá příliš velký odraz v rozpočtu. Podpora dostupného bydlení se řeší souběžně na více frontách. Jedná se zejména o urychlení procesů stavebních řízení na magistrátu, odblokování výstavby na brownfieldech, podporu družstevního bydlení, které město bude podporovat vložením pozemků, a o návrhy legislativních změn díky zákonodárné iniciativě hlavního města. Na rekonstrukce městských bytů dává město peníze ze samostatného Fondu rozvoje dostupného bydlení,“ doplnil primátor Zdeněk Hřib.

 

Praha má dnes k dispozici přes třicet tisíc městských bytů, bohužel téměř žádné nové nepořizuje, v loňském roce jich přibyly sotva tři desítky.

 

 

Brno, druhé největší město v České republice (380 681 obyvatel), se musí oproti hlavnímu městu spokojit jen s rozpočtem ve výši 17,5 miliard, další 1,5 miliardy plánuje pro jednotlivé městské části. Jihomoravský kraj ve svém střednědobém plánu počítá s částkou 25 miliard.

 

Plzeň se 172 441 obyvateli chystá na příští rok rozpočet ve výši 8,3 miliard, celý Plzeňský kraj ve svém střednědobém výhledu rozpočtu počítá na rok 2020 s 7,3 miliardami. Jen o něco menší Liberec (104 445 obyvatel) bude mít k dispozici již jen 2,5 miliardy, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 pro Liberecký kraj je 3,6.

 

Praha vyprodukuje celkem 25 % HDP České republiky a vytváří 19,6 % pracovních míst. Denně hlavní město obslouží 1,8 milionu lidí, kteří se v něm pohybují – včetně návštěvníků z České republiky a turistů, kterých sem ročně přijede zhruba osm milionů. Na tyto úkoly dostává od státu přibližně sedm procent z výběru daní v ČR.

Související témata:
TN.cz