Co mu přeje?

Prezident Zeman poslal dopis papežovi! Pozval ho do Česka

Miloš Zeman a papež František
Zdroj: tn.cz / profimedia.cz
Téma:

Prezident Miloš Zeman popřál papeži Františkovi ke kulatým narozeninám a zároveň ho pozval na návštěvu do České republiky.

Prezident má čím dál vřelejší vztah ke katolické církvi a jejím představitelům. Před časem vyznamenal pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku vysokým státním vyznamenáním a teď míří ještě výš. Papeži Františkovi poslal gratulační telegram k jeho životnímu jubileu. Přinášíme vám obsah dopisu v celém znění:

 

Vaše Svatosti,


dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji popřál k Vašemu významnému životnímu jubileu. Přeji Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů, odhodlání a trpělivosti ve Vašem důležitém poslání.


Rád vzpomínám na naše setkání v dubnu 2015 u Svatého stolce. Bylo mi nesmírnou ctí poznat Vás osobně a moci s Vámi promluvit o důležitých tématech současného světa. Našel jsem ve Vás nejen vzdělaného a moudrého partnera k diskuzi, ale také člověka naplněného lidskostí a milosrdenstvím. Dovolte mi, abych využil této slavnostní příležitosti a vyjádřil, jak moc si vážím Vašich činů a postojů, které vedou k otevírání církve, k jejímu přibližování věřícím a k pomoci potřebným.


Stylem života, který jste si dobrovolně zvolil již od kněžského působení v Argentině, reprezentujete vzor křesťanské lásky a skromnosti. Schopností odpouštět a zájmem o chudé jste si získal srdce občanů České republiky. A i přesto, že v mé vlasti žije mnoho osob, které se otevřeně nehlásí k žádné víře, jste zde vnímán jako morální osobnost a příklad hodný následování. Nejen proto by mi bylo potěšením, kdybych Vás mohl přivítat v České republice.


Vaše Svatosti, dovolte mi, abych Vám ještě jednou pogratuloval k Vašim narozeninám a poděkoval Vám za světlo humanismu, které v dnešní nelehké době tak statečně nesete.


S úctou


Miloš Zeman
prezident České republiky

vrl TN.cz