ekologická pohroma

Při povodni unikla u Chrudimi nafta. Obce varují před používáním vody

Povodně - únik nafty
Zdroj: Tomáš Vitto Vítek
Kateřina Sejková
Kateřina Sejková
Publikováno 16. 6. 2020
Téma:

Obce Heřmanův Městec a Kostelec u Heřmanova Městce se po povodních potýkají s daším problémem. Došlo zde k úniku nafty do Podolského potoka. Obce proto své obyvatele vyzývají, ať nepoužívají vodu ze studen, neboť může být kontaminovaná.

Nafta při povodních unikla do rozvodněného koryta potoka z areálu Správy státních hmotných rezerv v Kostelci u Heřmanova Městce na Chrudimsku. "V areálu probíhají sanační práce na odstranění úniku ropného produktu," informovala starostla Kostelce Eva Jiráková.

 

"Nedoporučuji vodu ze studní v blízkosti Podolského potoka používat jako pitnou. Prosím v případě možnosti odebírat vodu z řádu," varuje Jiráková obyvatele Kostelce. K obezřetnosti vyzývá i sousední město Heřmanův Městec, kterým potok rovněž protéká.

 

"Na základě zjištěných skutečností doporučujeme na území obce Kostelec u Heřmanova Městce a města Heřmanův Městec, nepoužívat vodu ze studní individuálního zásobování pro pitné i užitkové účely a povrchové vody z Podolského potoka nepoužívat na zálivku, a to až do odvolání," informovalo vedení Heřmanova Městce.

 

 

"Vybrané studny a Podolský potok budou pravidelně monitorovány a výsledky rozborů budou předávány vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Chrudim k vyhodnocení dalšího postupu," dodalo město.

 

Se zachytáváním uniklých látek pomáhají hasiči. V noci v Klešicích postavili nornou stěnu. "S ohledem na popovodňovém možnosti toku Podolky ji budou postupně přesouvat blíže ke zdroji," uvedlo vedení Heřmanova Městce.

 

Obě obce v neděli zasáhly přívalové deště, které měly za následek povodně. V Heřmanově Městci přetekla hráz rybníka, hasiči tak museli evakuovat domov pro seniory. Původní informace hovořily o protržení hráze.

 

Jak povodně zasáhly Heřmanův Městec se dozvíte v reportáži:

TN.cz