Rozvolnění ve školách

Pro žáky a studenty budou změny postupné. Tohle je příští dny čeká!

Studentky
Zdroj: Mediafax
Ilustrační foto
Vondřichová
Kristýna Vondřichová
30.11. 2020 6:00
Téma:

Od čtvrtka začne v Česku platit třetí pohotovostní stupeň systému PES, který s sebou přinese celou řadu rozvolnění. Pro školy ale platí až od pondělí 7. prosince. Do té doby zůstávají ve čtvrtém stupni epidemiologické pohotovosti.

Informaci, že v případě škol se bude při rozvolňování postupovat jinak než například u obchodů nebo restaurací, potvrdilo ministerstvo školství už v pátek. "Ministerstvo školství bude postupovat obdobně jako v předchozích případech, oznámí školám informaci a dá jim dostatečný čas na přípravu," vysvětlila postup ministerstva mluvčí Aneta Lednová.

 

Změny od 30. listopadu

Ve školách se obnoví prezenční výuka pro celý první stupeň a pro žáky 9. ročníků základních škol. Ostatní ročníky druhého stupně základních škol a nižší stupně víceletých gymnázií se budou střídat po týdenních turnusech. Na vysokých školách je možná praktická, laboratorní a umělecká výuka pro poslední ročníky ve skupinách do 20 lidí. Povolené jsou i individuální konzultace.

 

Anketa

Máte obavy, že vy nebo vaše dítě budete mít s návratem do školy problémy?

Hlasovalo 3096 lidí.

Manuál, který pro školy připravilo ministerstvo už v souvislosti s otevíráním škol od 25. listopadu a který se vztahuje také k rozvolnění od pondělí 30., schytal kritiku. Opřel se do něj spolek Pedagogická komora i učitelé. Pro žáky i učitele budou stále platit přísná pravidla ohledně nošení roušek, větrání a hygieny.

 

Ve čtvrtek 3. prosince se pro školy a výuku nic nezmění. Pro tento sektor bude stále platit čtvrtý pohotovostní stupeň systému PES. Do třetího stupně pohotovosti školy přejdou až v pondělí 7. prosince.

 

 

Změny od 7. prosince

 

Základní a střední školy

Pro první stupně základních škol, deváťáky a nižší stupně víceletých gymnázií se nic nezmění, dál se budou učit jako ve 4. pohotovostním stupni. Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách se ale přistoupí k rotační výuce a třídy se budou ve škole střídat vždy po týdnu. Povolená je také praktická výuka, konzultace a odborná příprava skupin do 20 žáků.

 

Distanční výuka je možná také na základních uměleckých a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky i ve střediskách volného času. Povolené jsou také individuální konzultace. Pro obojí platí limit 10 lidí ve třídě či skupině.

 

 

Vysoké školy

První ročníky mohou docházet na prezenční výuku ve skupinách do 20 lidí. Mohou se realizovat individuální studijní plány pro doktorandy i klinické stáže a praxe. Domovy mládeže, internáty a vysokoškolské koleje budou dál přístupné pro žáky a studenty na prezenční výuce.

 

Při jazykových a nostrifikačních (uznání platnosti vzdělání získaného v zahraničí) zkouškách může být v jedné místnosti maximálně 10 lidí. Mohou se konat přijímací zkoušky, maturity, závěrečné zkoušky i absolutoria.

 

 

Školy v přírodě, kurzy a výlety

Adaptační a sportovní kurzy, školní výlety a školy v přírodě jsou i nadále zakázané. Zákaz platí také pro výuku zpěvu, plavání a tělocviku, pokud nejde o zásadní položku v daném vzdělávacím programu.

 

Školní družiny

Školní kluby a družiny budou otevřené pro žáky prezenčního studia. Jednotlivé skupiny či třídy se mezi sebou nesmí mísit. Výjimku mají malotřídky. V jedné skupině by mělo být maximálně deset dětí.

 

 

Poradenská činnost

Školní poradenská činnost i individuální konzultace budou povolené. Do škol by však neměl docházet nikdo kromě žáků či studentů a zaměstnanců školy.

 

Jídelny

Žáci na distanční výuce si mohou pro obědy chodit i dál, ale musí si je odnést s sebou. Prezenční studenti se mohou stravovat ve školních jídelnách, pokud se žáci z jednotlivých tříd a ročníků mezi sebou nebudou mísit a nebudou se setkávat s těmi na distanční výuce. Samozřejmostí jsou přísná hygienická pravidla a rozestupy.

 

 

Hygienická nařízení

Roušky či respirátory jsou povinné pro všechny. Výjimku mají případy, kdy je nezbytné, aby žáci viděli učiteli na ústa, mateřské a speciální školy. Pokud je učitel od žáků dál než dva metry, může roušku nahradit štítem.

 

Je povinné také pravidelně větrat a skupiny žáků by se mezi sebou neměly potkávat. Větrání se doporučuje nejméně pět minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut.

 

Česko přejde do 3. stupně protiepidemického systému PES ve čtvrtek 3. prosince:

TN.cz