SZPI

Velká kontrola zmrzlin! Ve třetině vzorků odhalili inspektoři bakterie

Martin Klícha
Martin Klícha
12.8. 2020 15:02
Téma:

Léto je v plném proudu, v parných dnech si mnozí rádi dopřejí kopeček zmrzliny či pořádně vychlazené pití. Během sezóny se na zmrzliny a led zaměřují i inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), kontrolami neprošlo 30 procent vzorků zmrzlin, u ledu byla situace ještě horší. Největším problémem jsou bakterie.

Průběžné výsledky kontrol ukazují, že řada provozovatelů stále nedodržuje výrobní postupy a další nařízení. Významná část odebraných vzorků nesplnila požadavky právních předpisů zejména v oblasti limitů pro přítomnost bakterií. V období do 31. 7. 2020 nevyhovělo celkem 30 procent vzorků zmrzlin a téměř 43 procent vzorků ledů do nápojů.

 

Inspektoři celkem odebrali 64 vzorků točených a kopečkových zmrzlin, 19 jich nesplňovalo hygienické limity. Ve vzorcích zmrzlin laboratorní rozbory potvrdily nadlimitní počty kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Nejčastěji je problém v nedostatečné sanitaci zařízení na výrobu zmrzliny i nedostatečná kontrola surovin, které provozovatelé zkontrolují jen vizuálně. Roli občas hraje i nedostatečně proškolený personál.

 

"Jednou z charakteristických  příčin problému u točených zmrzlin je nežádoucí praxe, kdy provozovatelé zmrzlinu na konci dne nelikvidují, ale následující den ji vrací zpět do stroje, čímž může docházet k přenášení bakteriální kontaminace ze stroje na zmrzlinovou směs a zpět," popsal mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

 

SZPI také kontrolovala celkem 21 vzorků ledu do nápojů, devět jich nevyhovělo. Mezi sledované parametry náležel výskyt bakterií Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoků, koliformních bakterií a bakteriálních kolonií.

 

 

"Z výsledků letošních kontrol i kontrol v předchozích letech je zřejmé, že významná část provozovatelů stále hrubě podceňuje rizika spojená s nedodržením hygienických postupů při výrobě, skladování a prodeji uvedeného sortimentu a s tím souvisejícím porušením hygienických limitů pro přítomnost mikroorganismů. Podíl nevyhovujících vzorků však nelze zevšeobecnit pro celý trh, protože SZPI vybírá vzorky k odběru dle sofistikované analýzy rizika a častěji prověřuje provozovny, kde očekává problém. I bezproblémoví provozovatelé jsou však kontrolováni, byť s nižší frekvencí," doplnil Kopřiva.

TN.cz