Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Odškodnění od státu

Rodiny padlých vojáků dostanou milióny. A co policisté a hasiči?

Pohřby - policisté, hasiči
Zdroj: Getty Images, Profimedia.cz

Pozůstalí po vojácích, kteří před pár dny zahynuli na misi v Afghánistánu, dostanou od státu mnohamilionové odškodné. Životy ovšem riskují i hasiči a policisté. Jaké odškodné v případě tragické události dostanou jejich rodiny?

Odškodné pro policisty či hasiče, kteří zahynou ve službě, se řídí jinými pravidly než u armády. Nejbližší pozůstalí po vojácích dostanou 240násobek miniminální mzdy, tedy necelé tři miliony korun.

 

Pokud žil voják s rodiči, ti mají nárok na odškodné ve výši 30 minimálních platů, tedy asi 360 tisíc. Další peníze náleží rodině podle počtu odsloužených let v armádě. Rodina také dostane takzvané úmrtné ve výši až devíti měsíčních platů vojáka.

 

Odškodné pro zesnulé profesionální hasiče a policisty se vypočítává jinak a i když se od letošního ledna zvýšilo, stále je na první pohled o dost nižší než kompenzace, které přiznává armáda.

 

 

"Výše jednorázového odškodnění pozůstalých se zvýšila z částky 200 tisíc korun pro manžela a nezaopatřené děti na dvojnásobek a částka 100 tisíc korun pro rodiče žijící ve společné domácnosti s příslušníkem na částku 240 tisíc. Také úmrtné se zvýšilo z trojnásobku na dvanáctinásobek měsíčního příjmu příslušníka," vysvětlila na dotaz TN.cz mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová.

 

Úmrtné přitom rodina dostane i v případě, že policista zemře mimo službu. Navíc mají rodiny policistů, podobně jako blízcí vojáků, nárok na uhrazení pohřbu v přiměřené výši.

 

Kromě těchto jednorázových finančních injekcí ještě mohou pozůstalí opakovaně dostávat takzvanou náhradu nákladů na výživu pozůstalých. 

 

"Ta se poskytuje členům rodiny, kterým byl příslušník povinen poskytovat výživu, a to po dobu, po kterou by tuto povinnost měl, nejdéle do 65 let jeho věku," uvádí se ve služebním zákoně.

 

Pokud policista živil jednoho člena rodiny, má dotyčný nárok na polovinu jeho průměrného měsíčního příjmu, který muž zákona před smrtí pobíral. Pokud je živených členů rodiny víc, zvedá se částka na osmdesát procent. Ale pouze v případě, že náklady rodiny neuhradí vdovský či sirotčí důchod.

 

 

Úplně stejně jsou odškodňováni i pozůstalí po hasičích. Ale jen po těch profesionálních. Dobrovolní hasiči stojí trochu stranou, i na ně ovšem legislativa pamatuje.

 

"Novela nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, se týká jednorázového odškodnění dobrovolných hasičů za úmrtí při zásahu a výcviku (cvičení) nařízeném HZS ČR. Zvyšuje se v ní odškodné na dvanáctinásobek průměrné mzdy ve státní správě," vysvětlila mluvčí generálního ředitelství hasičů Nicole Zaoralová.

 

Jedním dechem ovšem dodala, že úmrtnopst dobrovolných i profesionálních hasičů při zásazích je naštěstí velmi nízká - průměrně umře jeden ročně.

 

Pod služební zákon kromě policistů a hasičů spadají také celníci, zaměstnanci GIBSu, vězeňské služby a také příslušníci rozvědky a kontrarozvědky. I ti jsou odškodňováni podle výše popsaného klíče.

 

Těla vojáků se vrátila do vlasti. Podívejte se na včerejší reportáž TV Nova:

pez TN.cz