Den bez dluhů

Každý druhý Čech má dluhy. Odborníci dnes pomohou zdarma

Zoufalá matka bez peněz
Zdroj: Profimedia
Téma:

Téměř polovina Čechů splácí úvěr, velký podíl dlužníků je navíc v nepříznivé finanční situaci. I letos se koná vzdělávací akce Den bez dluhů. Lidé, kteří se potýkají se splácením svých dluhů, se můžou na 35 kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR po celé republice zdarma poradit s odborníky, jak svou finanční situaci řešit. Odborníci budou na kontaktních místech k dispozici v pondělí a ve středu.

Je tomu již pošesté, kdy v České republice společnost KRUK zabývající se správou pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků pořádá ve spolupráci s celou řadou dalších partnerů včetně Úřadu práce ČR vzdělávací akci Den bez dluhů.

 

„Na kontaktních místech budou připraveni odborníci, kteří zhodnotí finanční situaci dlužníků s ohledem na jejich příjmy a závazky, které musí splácet. Výsledkem je konkrétní plán, jak krok za krokem postupovat, kde omezit náklady, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období. Základem je ale vždy komunikace s věřitelem a realistický pohled na vlastní finanční možnosti,“ říká Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

 

Podle průzkumu splácí téměř polovina (44 %) Čechů nějaký úvěr. Přibližně třetina ze zadlužených lidí (32 %) nemá zaměstnání a polovina se nachází v horší finanční situaci (51 % lidí s úvěrem). Průměrná zadluženost Čechů v rámci spotřebních úvěrů (tedy bez zahrnutí hypoték) je 26 500 korun.

 

Nejvíce dluží lidé z Prahy (v průměru 33 000 korun), nejméně pak obyvatelé Královehradeckého kraje (průměrně 23 000 korun). Úvěr má prakticky stejný počet mužů i žen (45 resp. 43 % obyvatel ČR), zpravidla ve středním věku (56 % lidí ve věku 35 až 44 let). Nejčastěji si půjčují lidé z vesnic do 1 000 obyvatel (52 %), nejméně pak Češi žijící ve velkoměstech nad půl milionu obyvatel (33 %).

 

Na kontaktní místa se neobrací jen lidé, kteří mají problémy s dluhy, odborníci nabízí pomoc například rodičům, kteří jsou na své děti sami a musí bojovat o každou korunu.

 

GALERIE: Den bez dluhů

1
/
2
Zdroj: KRUK
Den bez dluhů - mapa zadlužensoti

 

„Úřad práce ČR klade velký důraz na prohloubení finanční gramotnosti. Ta je také součástí řady projektů určených konkrétní cílové skupině uchazečů. Právě tato oblast je pro lidi, kteří jsou dlouhodobě bez práce, velmi důležitá. Je to cesta, jak zamezit tomu, aby se ocitli v dluhové pasti. Popřípadě z ní dokázali vystoupit, a naopak se snažili, aby zaměstnání či samostatná výdělečná činnost a podobně pro ně byly skutečně hlavním zdrojem příjmu,“ shrnuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

 

 

Veškeré informace, jsou k dispozici na stránkách www.nasedluhy.cz. Poradenské služby lze využít rovněž na bezplatné telefonní lince 800 800 123.

klma TN.cz