Zásadní informace

Smí zdravotníci dál pracovat, i když mají covid-19? Odpověď je jasná!

Zdravotní sestra
Zdroj: Getty Images
Ilustrační snímek
Petr Zelený
Petr Zelený
4.11. 2020 5:30
Téma:

S tím, jak přibývá nemocných s covid-19 v Česku, roste také počet infikovaných zdravotníků. A nemocnice tak musejí stále více řešit personální problémy. Smí ale například lékař, který je sice pozitivní, ale bez příznaků, dál ošetřovat? A co případně hrozí, pokud by takový zdravotník nakazil někoho dalšího?

"Jelikož má náš odborový svaz poznatky z praxe, že někteří zaměstnavatelé ve zdravotnictví a sociálních službách mají tendenci organizovat práci zdravotníků v příkrém rozporu s vydaným mimořádným opatřením (ministerstva zdravotnictví), považujeme za nutné na toto reagovat," uvádí Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Dokument na svém webu sdílela i Česká lékařská komora.

 

1. Může zdravotník s pozitivním testem na covid-19, ale bez příznaků, dále pracovat?

 

Podle odborářů je odpověď jasná - zásadně nesmí. A odvolávají se na zmíněné nařízení ministerstva. "Mimořádné opatření v poslední odrážce jasně stanoví, že v případě pozitivního výsledku se postupuje podle opatření k izolaci a karanténě; lékař poskytující zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost může po dobu nařízené izolace za dodržení podmínek izolace poskytovat zdravotní služby pouze distančním způsobem," upozorňují odbory.

 

 

Podle nich je tak zřejmé, že zaměstnavatelé musejí každého covid pozitivního zdravotníka okamžitě vyřadit z pracovního procesu.

 

"Má-li zdravotník příznaky onemocnění covid-19, je povinen odmítnout práci ve zdravotnickém zařízení a jeho zaměstnavatel toto musí akceptovat. Pokud zaměstnavatel prokazatelně ví o tom, že zdravotník byl pozitivně testován na covid-19, je právní povinností zaměstnavatele další výkon práce zaměstnanci zakázat (neumožnit)," tvrdí zdravotničtí odboráři.

 

2. Hrozí nějaké sankce, pokud by covid pozitivní zdravotník dál pracoval a ošetřoval?

 

I v tomto případě je odpověď jasná - postih hrozí. A to dokonce i vězení. Vláda totiž už v březnu přidala nový typ koronaviru na seznam nemocí, jejichž šíření (vědomé i z nedbalosti), je trestným činem. 

 

 

"Trestný čin je dokonán již samotným způsobením nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí," varují odbory. Dotyčný tak ani nemusí nikoho infikovat a už mu i tak hrozí až roční pobyt za mřížemi.

 

Trestní stíhání přitom nehrozí jen samotnému lékaři (sestře, sanitáři), kteří by pracovali i s nákazou, ale také jejich nadřízeným. A to v případě, že by o infikovaném podřízeném věděli, a přesto by ho dál vypisovali do směn a umožnili mu pracovat.

 

Odboráři navíc varují, že je vztah podřízenosti a nadřízenosti v takovém případě přitěžující okolností. Tou je podle nich i to, že pachatel "spáchal trestný čin za krizové situace nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek."

 

3. Může zdravotník, který měl takzvaný rizikový kontakt, dál pracovat?

 

Ano, může, ale pouze pokud splní podmínky uvedené v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví. V tom se píše, že pokud zdravotník zjistí, že byl v úzkém kontaktu s někým, u koho se potvrdil covid-19, musí to okamžitě v práci oznámit - třeba nadřízenému nebo personálnímu oddělení.

 

 

A pokud nemocnice (nebo jiné zdravotnické zařízení) odhalí, že někdo ze zaměstnanců měl rizikový kontakt, ale nemá symptomy covidu-19, "tak zaměstnavatel rozhodne, zda je výkon práce tímto zdravotníkem nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb," uvádějí zdravotnické odbory.

 

Pokud provoz absencí dotyčného zdravotníka ohrožený není, nebo pokud se u něj projeví příznaky covid-19, zaměstnavatel musí o všem informovat hygieniky.

 

Na hygienu se musí nemocnice obrátit i v případě, že zdravotník s rizikovým kontaktem je nezbytný a má dál pracovat. A k tomu je potřeba splnit ještě řadu dalších podmínek.

 

"Musí být zajištěno, že zdravotník pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu minimálně 10 dnů ode dne posledního kontaktu s nakaženým, používá jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin," vyjmenovávají odbory.

 

To ale není zdaleka všechno - kromě toho také například dotyčný zdravotník musí v práci jíst a odpočívat sám, omezit na minimum pohyb v práci i kontakt s kolegy nebo pacienty, o které se nestará. A samozřejmě sledovat, jestli se u něj neprojeví příznaky covidu.

 

Také musí podstoupit dva PCR testy - první 4 až 5 dní po rizikovém kontaktu a druhý po deseti dnech od setkání s infikovaným. Pokud jsou obě vyšetření s negativním výsledkem, může se vrátit k běžnému pracovnímu režimu. V opačném případě následují izolace a karanténa popsané na začátku článku.

 

Na začátku minulého týdne bylo covid pozitivních zdravotníků přes 13 tisíc. Více v reportáži:

 

TN.cz