vodní zákon

Sněmovna se zabývá novelou vodního zákona

Sněmovna
Zdroj: Profimedia
Téma:

Poslanecká sněmovna ve středu pokračuje v jednání. Na pořadu dne je vodní návrh zákona. Jeho cílem je stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod a také vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha.

 

TN.cz