HRŮZA V DIVADLE

Soutěž o lístky na koncerty v rámci turné Michala Hrůzy

Michal Hrůza - kapela na pódiu
Zdroj: TN.cz
Téma:

HRŮZA V DIVADLE je název právě probíhajícího divadelního turné Michala Hrůzy a Kapely Hrůzy. Těšit se můžete na průřez Michalovou tvorbou, chybět nebudou známé hity jako 1+1 nebo Zakázané uvolnění.

Fanoušci se ale mohou těšit i na songy, které kapela zahraje naživo vůbec poprvé, což budou písničky z nového alba Den Slunce či Vzducholoď. Všechny písně navíc pojdou drobnou úpravou. Kapela je totiž zahraje v elektro-akustickém hávu. Jako bonus pak kapela představí publiku zbrusu novou písničku Padesátka.

 

Díky televizní stanici Nova nyní můžete soutěžit o 10 vstupenek na každý koncert.

Stačí odpovědět na následující otázku:

Jak se jmenuje album Michala Hrůzy z roku 2014?

A: Den
B: Noc

 

Termíny koncertů:
12.11. Brno
16.11. Česká Lípa
19.11. Olomouc
20.11. Třinec
21.11. Třebíč
26.11. Klatovy
2.12. Domažlice
3.12. Sokolov

16.12. Praha


Každý z pěti výherců získá 2 vstupenky na vybraný koncert Michala Hrůzy, kromě koncertu v Praze, na ten budou vylosováni pouze 4 výherci.

 

Odpovědi zasílejte do termínu losování, který je daný pro vámi vybraný koncert na email: soutez@tn.cz. Termíny losování ke každému koncertu naleznete níže v herním řádu.

 

Jako předmět zprávy uveďte HRŮZA V DIVADLE a současně termín a místo konání jednoho vybraného koncertu, na který chce soutěžící získat vstupenky. Do textu zprávy napište správnou odpověď na soutěžní otázku a své Jméno, Příjmení, adresu, telefonní číslo a email.

 

Pouze emaily obsahující tyto náležitosti budou zařazeny do slosování. Účastí v soutěži souhlasíte s podmínkami Herního řádu, jehož plné znění najdete níže.


Nova vám přeje skvělou zábavu.

 

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o vstupenky na turné Michala Hrůzy a kapely Hrůzy
______________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na turné Michala Hrůzy a kapely Hrůzy (dále jen "Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen "CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost SOUNDMACHINE, s.r.o. která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěž bude probíhat v období od 04.11.2015 do 09.12.2015. Soutěžit se bude o vstupenky na koncerty z turné Michala Hrůzy a Kapely Hrůzy, které se budou konat v následujících termínech a místech:
 

12.11.2015 Brno
16.11.2015 Česká Lípa
19.11.2015 Olomouc
20.11.2015 Třinec
21.11.2015 Třebíč
26.11.2015 Klatovy
02.12.2015 Domažlice
03.12.2015 Sokolov
16.12.2015 Praha


4. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 03.11.2015
na internetových stránkách http://tn.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Hrůza v divadle“ a současně termín a místo konání jednoho vybraného koncertu, na který chce soutěžící získat vstupenky. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Lhůta pro zaslání soutěžního e-mailu je daná termínem losování vstupenek pro daný koncert uvedeným níže v odst. 7.
5. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://tn.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
6. Soutěžící může soutěžit o vstupenky na více koncertů, pro každý termín však může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
7. Losování výherců bude probíhat pro každý koncert zvlášť a budou do něj zařazeny všechny správné odpovědi soutěžících, kteří v předmětu soutěžního e-mailu uvedli, že chtějí získat vstupenky právě na tento koncert. Termíny losování jsou následující:
 

Koncert                            Losování
12.11.2015                      Brno               06.11. 2015
16.11.2015                      Česká Lípa  09.11. 2015
19.11.2015                      Olomouc      11.11. 2015
20.11.2015                      Třinec           12.11. 2015
21.11.2015                      Třebíč           13.11. 2015
26.11.2015                      Klatovy          19.11. 2015
02.12.2015                      Domažlice    23.11. 2015
03.12.2015                      Sokolov         23.11. 2015
16.12.2015                      Praha            07.12. 2015
 

S výjimkou koncertu v Praze bude vylosováno vždy pět (5) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na daný koncert. Na koncert v Praze budou vylosování čtyři (4) výherci, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky. Každý soutěžící může vyhrát v celé Soutěži pouze jednou. Pokud by byl vylosován opakovaně stejný soutěžící, vstupenky na další koncert již nezíská a místo něj bude vylosován jiný výherce.
8. Jména výherců budou postupně zveřejněna na internetových stránkách http://tn.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Správná odpověď na soutěžní otázku bude zveřejněna po skončení celé Soutěže.
9. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.
10. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherce nemůže požadovat místo ceny vyplacení hotovosti. CET 21 v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání koncertů.
11. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
12. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
13. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.
14. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://tn.cz.

 

Související témata:
TN.cz