Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

ZNÁME VÝHERCE SOUTĚŽE: České víno, středohoří a zpěv

olmer
Zdroj: Olmer
Téma:

Pod širým nebem, se sklenkou dobře vychlazeného tramínu a uprostřed romantické krajiny Českého středohoří.

V tak luxusních podmínkách si letos můžete v zámeckém vinařství Johann W v severočeských Třebívlicích vychutnat ty nejlepší české kapely! A chybí vám k tomu jediný krok – správně odpovědět na soutěžní otázku.

Někdejší třebívlická baronka, poslední milenka Johanna Wolfganga Goetha a současná patronka vinařství Ulrika von Levetzow by měla radost. Vždyť ve škole na svém panství podporovala obzvláště výuku hudby a zpěvu. A letos v létě si v amfiteátru obnoveného třebívlického vinařství podávají pódium ty nejpopulárnější české kapely i sóloví zpěváci!

Ve venkovním amfiteátru si v průběhu srpna zahrají Mňága a Žďorp, Pokáč, Tomáš Klus a David Koller. V září vystoupení ještě Ben Cristovao a vrcholem letní koncertní scény bude v 25.9. koncert kapely Lucie. Vstupenky na koncerty najdete zde.

Poznejte jeden z nejstarších vinařských regionů u nás a nasajte kromě jedinečných vín atmosféru dávných časů. Časů, kdy víno nebylo z Moravy, ale z Čech. Vinařství Johann W navazuje na mnohasetletou tradici litoměřických vinic a po náročných letech obnovy historických tratí vyladilo všechny odrůdy do mimořádně lahodných chutí.

Na návštěvu vinařství, ať už osobní či internetovou, je nyní ta nejlepší doba i z jiných důvodů. Vinařství totiž na začátku léta vyhlásilo speciální slevy až 62 %. I prémiové značky si tak může dovolit každý.

Pokud vám samotná konzumace nestačí a chcete zažít třebívlické koncertní léto v plné parádě, odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte vstupenky na vámi vybraný koncert v SRPNU.

Soutěžní otázka:

Která žena je patronkou vinařství Johann W? (Malá nápověda: Je vyobrazená na etiketách vín)

a) Eliška Přemyslovna
b) Ulrika von Levetzow
c) Sv. Barbora

 

Výherci : 

Renata Stuchlikova - Bučovice

Janský Petr - Louny

Marie Vencelová - Vlašim
-----------------------------------------------------------------------------------
HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o lístky na koncert ve vinařství Johann W
___________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o lístky na koncert ve vinařství Johann W (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Olmer ad, s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 5. 8. 2020 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 11. 8. 2020 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „KONCERT JOHANN W“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící mohou v e-mailu rovněž uvést, na který z koncertů by v případě výhry chtěli získat lístky.
4. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni tři (3) výherci, z nichž každý získá dva (2) lístky na jeden z koncertů, které proběhnou ve vinařství Johann W v měsíci srpen 2020 (14. 8. 2020 – Mňága a Žďorp, 26. 8. 2020 – Pokáč, 27. 8. 2020 – Tomáš Klus, 29. 8. 2020 – David Koller), dle výběru výherce.
7. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
8. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání cen. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
9. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty. TV Nova v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání výše uvedených koncertů.
10. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
11. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
12. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tv.nova.cz.

 

Související témata:
Komerční článek