Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

ZNÁME VÝHERCE SOUTĚŽE - Papírna Aloisov

Aloisov
Zdroj: Papírna Aloisov

Když byl v roce 1881 v malé obci v podhůří Jeseníků jménem Aloisov postaven první papírenský stroj a vyroben první papír, slovo ekologie nikdo vlastně ani neznal.

Trvalo ještě dlouhá desetiletí, než se dostala pod křídla společnosti MELECKY a.s. , továrna v malebném prostředí lesů a hor se stala významným evropským výrobcem barevných a bílých papírů v nejvyšší kvalitě s certifikací EcoLabel, Blauer Engel a FSC.

Zeptali jsme se na téma ekologické výroby papíru předsedy představenstva společnosti Papírna Aloisov a.s. pana Roberta Meleckého. „Ochrana životního prostředí je pro dnešní Papírnu Aloisov jednou z hlavních priorit. Naše specializace na výrobu ekologicky šetrných barevných celulózových a recyklovaných papíru a kartonů je výsledkem nemalých investic v posledních letech do moderních technologií. Chceme chránit přírodu, aby i naše děti věděly, co je pravý český les.


Téma děti, hraje pro Papírnu Aloisov velkou roli. Významná část výrobního sortimentu je určena právě dětem a školám. Kreslicí a barevné papíry, resp. kartony jsou primární součástí života dětí. „Věřím, že by mělo být významnou úlohou školek a škol v jednadvacátém století, vést děti k ekologickému chování. Jednou z možností je využíváním recyklovaných papírů, které jsou díky moderním výrobním technologiím, téměř k nerozeznání od klasických celulózových papírů“, říká Robert Melecký. Papírna Aloisov, a.s. nabízí ve svém portfoliu plně ekologické barevné a kreslící papíry od malých balení pro domácí kreslení až po velká balení pro školy a komerční subjekty . Celý sortiment si lze prohlédnout a nakoupit v e-shopu společnosti na internetové adrese www.papirprovsechny.cz.

Protože je ekologie jednou z hlavních priorit, jak uvedl pan Melecký, zapojila se Papírna Aloisov v lednu tohoto roku i do výroby papírových tašek. Nemalé investice do nejnovějšího stroje na výrobu tašek a 6ti barevného tiskového stroje přivádí na trh Tašku s rodokmenem. „V naší papírně vzniká jedinečný příběh ekologické papírové tašky s certifikací EcoLabel. Její životní cesta začíná jako sběrový papír, z něhož se u nás zrodí nový recyklovaný a kraftový papír. Cesta poté vede přes výrobu tašky až obchodů, ať už se jedná o velký supermarket na předměstí, nebo malé květinářství za rohem, kde si do ní uložíte svůj nákup. Díky tomuto jedinečnému životnímu příběhu, jí s láskou říkáme Taška s rodokmenem“, vysvětluje předseda představenstva. Koloběh recyklace papíru tak zajištuje udržitelnost našich lesů, jelikož kvůli přírodní hnědé Tašce s rodokmenem nepadne ani jeden jediný strom. Tašky si můžete také prohlédnout a zakoupit bez potisku nebo i s potiskem na e-shopu www.papirprovsechny.cz.

Šetřit naši přírodu - naše lesy, naše řeky, naše moře, náš vzduch - by v dnešní době mělo být heslo, kterým by se měl řídit každý z nás. Každý by se měl snažit svým dílem přispět k její ochraně. Využívat výrobky, které nesou certifikaci EcoLabel a které Ministerstvo životního prostředí České republiky označilo jako „ekologicky šetrný výrobek“, je v každém případě tím správným krokem.

Hlavní stránka společnosti : www.melecky.cz

Papírna Aloisov nabízí na svém eshopu : www.papirprovsechny.cz

Soutěžní otázka ?

Kolik barevných odstínů nabízí u recyklovaných papírů?

a) 3 odstíny
b) 5 odstínů
c) Více než 8 odstínů

VÝHERCI NAŠÍ SOUTĚŽE:

Jana Somerlíková
Ostrava-Zábřeh

Helena Pětivoká
Hradec Králové

Michal Veselý
Most

Václav Dobal
Praha 11

Ing. Michaela Šichová
Zlín


-----------------------------------------------------------------------------------

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o dárkové poukazy Papírna Aloisov
___________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o dárkové poukazy Papírna Aloisov (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Papírna Aloisov a.s., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 15. 4. 2019 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 21. 4. 2019. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „ALOISOV“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno pět (5) výherců, z nichž každý získá dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tn.nova.cz.
 

Komerční článek