Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 6.12. 2018 13:35

ZNÁME VÝHERCE SOUTĚŽE O DÁRKOVOU KAZETU

alkohol.cz
Zdroj: oficiální zdroj

Na Alkohol.cz najdete stovky parádních rumů a whisky.

Rumové a whisky předplatné

Na Alkohol.cz najdete stovky parádních rumů a whisky. Klasické lahve za skvělé ceny, ale i limitované, speciální, sběratelské a jinak vzácné dobroty. Kousky z celého světa, které se do regálů supermarketů jen tak nedostanou.

Dlouho jsme přemýšleli, jak právě tyto dobroty co nejvíce přiblížit fanouškům kvalitního pití. Jak nabídnout zajímavé, originální i vyzrále vůně široké veřejnosti.

Řešení je nakonec vlastně docela prosté: Rumové a whisky předplatné.

Co je rumové a whisky předplatné?

Rumové a whisky předplatné, to je ve zkratce vstupenka do světa kvalitních vůní a chutí.

Specialisté z Alkohol.cz totiž každý měsíc vyberou tři opravdu skvělé rumy a tři opravdu skvělé whisky. Vždy půjde o překvapení, vždy to ale budou parádní lahve. Dobroty, které si rozhodně pár let v sudech pobyly.

Za to ručíme naším léty budovaným jménem.

Vybrané kousky pak zabalíme do tří degustačních lahviček o objemu 0,04 l. Máme ověřeno, že právě tahle velikost je pro zkoušení a vychutnávání nových vůní i chutí ideální.

Ke všem vzorkům navíc přidáme informační karty plné praktických informací. Rozepíšeme se o příběhu lahve, o jejím původu, o vůních a chutích, které v každém ze vzorků můžete objevit.

Balík v designové krabičce a informační karty nakonec pošleme přímo na vámi vybranou adresu. Domů, do práce či kamkoli jinam. S železnou pravidelností, vždy v druhé polovině měsíce.

Jak už víme z praxe, to vše dělá z předplatného ideální produkt pro milovníky rumu či whisky. Skvěle ale funguje také jako dárek. Třeba ten vánoční.

Jak předplatné pořídit?

Jednoduše. Na Alkohol.cz/predplatne si stačí vybrat, zda vás zajímají rumy či whisky, a jak dlouho chcete předplatné odebírat. V nabídce máme předplatné na 3, 6 nebo 12 měsíců.

Dále už stačí vyplnit standardní objednávku a voilá, každý měsíc se můžete těšit hned na 3 opravdu povedené vzorky.

Co doprava?

Doprava za všechny dodávky ve všech měsících je už v ceně.

Alkohol.cz přitom dlouhodobě spolupracuje hned s několika různými dopravci. V minulosti jsme doručili tisíce objednávek po celé České republice a Slovensku – víme proto, jak lahve správně zabalit.

A pokud by se jim čistě náhodou něco stalo, samozřejmě zajistíme nápravu.

Předplatné jak dárek

Předplatné je samozřejmě možné objednat jako dárek. Pokud proto víte o někom, kdo rád kvalitní rumy či whisky, tohle by mohlo pod stromečkem opravdu potěšit. A nejen pod ním.

V Alkohol.cz vám k předplatnému rádi vytiskneme a pošleme dárkový poukaz se jménem obdarovaného. Všichni máme rádi obálky s překvapením.

Balíček pak každý měsíc doručíme přímo na jméno a adresu obdarovaného.

Více informací

Zaujalo vás rumové nebo whisky předplatné?

Více informací včetně objednávky najdete na stránce Alkohol.cz/predplatne.

Nebo se za námi zastavte na prodejnách v Praze – Seifertova 996/31, Praha 3 –
a Brně - Jezuitská 582/17. Rádi vám celou službu vysvětlíme ještě osobně.

Tak na kvalitní vůně a chutě. A na zdraví.

A NYNÍ UŽ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: 

Kolik vzorků rumů vyzkoušíte s ročním předplatným?

a) 12
b) 24
c) 36

VÝHERCEM SE STÁVÁ: 

Štěpánka Mikulová
Košťálov

------------------------------------------------------------------------------------

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o dárkovou kazetu s alkoholem
___________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o dárkovou kazetu s alkoholem (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Alkohol s.r.o., která poskytuje cenu pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 26. 11. 2018 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 02. 12. 2018 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „KAZETA“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, věk, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosován (1) výherce, který získá dárkovou kazetu s alkoholem od společnosti Alkohol s.r.o.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Cena bude výherci zaslána na adresu bydliště, kterou uvedl ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Cena bude zaslána pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady.
8. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tn.nova.cz.
 

Komerční článek