Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

Systém Hydropol® – spolehlivé odvlhčování zdiva

Téma:

Už šestadvacet let je na českém stavebnickém trhu společnost Hydropol ČR spol. s r.o.

Jednou z mimořádných výhod technologie Hydropol® je fakt, že k odvlhčování zdiva dochází neinvazivní metodou. „Díky Hydropolu se nemusejí rozbíjet dlažby a obklady, neodstraňuje se provoz. Nenarušuje se ani statika domu.,“ vyzdvihuje výhody technologie Miloš Slovenčík, jednatel společnosti Hydropol ČR.

Hydropol® se představuje
Progresivní elektrofyzikální bezkontaktní systém odvlhčování zdiva Hydropol® je určený pro sanace neizolovaného zdiva proti zemní vlhkosti nebo s již nefunkční izolací, které je zavlhčeno vzlínavou zemní vlhkostí. Přístroje systému Hydropol® byly vyvinuty v Německu.


Jak působí systém Hydropol®?
Působící elektrofyzikální princip systému odstraňuje vzlínající vlhkost pevně definovaným působícím polem. Odvlhčování zdiva probíhá ve dvou fázích:
V první fázi odvlhčování se odvádí molekuly vody z kapilár zdiva.
Ve druhé fázi ochrany působící pole trvale zabraňuje novému vzlínání kapilární vlhkosti do zdiva. Chybějící nebo vadné původní izolace proti vlhkosti se tím plně účinně nahradí. Ve zdivu zůstane pouze přirozená rovnovážná vlhkost. Metoda pracuje trvale a dosáhne stálé účinnosti odvlhčování.

U kterých druhů vlhkosti působí? 
Metoda odstraňuje kapilárně vzlínající vlhkost. Není vhodná u tlakové nebo tekoucí vnikající vody, jakož i při tvorbě kondenzátu na povrchových plochách stěn.

Jak se podá důkaz o účinnosti? 
Před instalací se měřením vlhkosti zjistí síla zavlhčení. K podání důkazu účinnosti se v rozmezí cca 6- 12 měsíců provádí kontrolní měření. Pokles vlhkosti se zaznamenává do měřícího protokolu. Hydropol® je aktivní metoda odvlhčování a dosahuje vysušení zdiva zpravidla do jednoho a půl roku.

Jak se pozná, že skutečně dochází k odvlhčování zdiva?
Často se ale dá zjistit větší vystupování solných výkvětů (bílé krystalky na stěně). Jsou nejspolehlivějším optickým úkazem pro proces odvlhčování. Důkaz účinnosti se ale výlučně získá kontrolními měřeními, nezávisle na optických změnách.

Uplatnění systému Hydropol®
Vzhledem k šetrnosti metody vůči sanovanému objektu je možné instalovat systém Hydropol® téměř do každého objektu. Nejběžněji se umísťuje do historických staveb, jako jsou zámky, kostely a památky s různým účelem využití a do starších rodinných domů. Této metodě není na závadu materiálová různorodost použitých stavebních materiálů (smíšené zdivo, kombinace cihla, beton, ocel aj.).

Jednou z mnoha staveb, kde systém Hydropol® pomáhá s odvlhčením stěn, je zámek v Holešově. Celkem se zde používá devět zařízení,“ informoval Miloš Slovenčík, jednatel Hydropol ČR. 

 

Související témata:
Komerční článek