nebezpečné potraviny

Tohle chtěli, ať jíme? V obchodech nabízeli pěkné hnusy! Nemáte je?

Nevyhovující potraviny
Zdroj: Potravinynapranyri.cz

Seznam bezmála stovky nebezpečných potravin zveřejnila v uplynulých dvou měsících Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Kdyby se nám dostaly na stůl, mohly by nám způsobit i zdravotní problémy.

Stovky nebezpečných potravin objeví každý rok inspektoři na pultech obchodů. Nebýt nich, nepozorný zákazník by si je koupil a mohlo by být zle. Seznam rizikových produktů potom zveřejňují kontroloři na stránkách Potraviny na pranýři, a to včetně vyjmenování nedostatků, které u nich odhalili.

 

Za nebezpečné považují kontroloři takové potraviny, které nesplňují požadavky na bezpečnost stanovenou předpisem. Jde například o překročení hygienického limitu pro cizorodé látky, použití nedovoleného množství tzv. éček či nedodržení mikrobiologických požadavků.

 

 

Bezpečnost potravin může být také ohrožena přítomností cizorodých předmětů v potravinách. Může se jednat například o písek, skořápky, střípky skla a podobně.

 

V následujících galeriích se podívejte, které potraviny byly v říjnu a listopadu zveřejněny na stránkách Potraviny na pranýři:

 

GALERIE: Nebezpečné potraviny v říjnu a listopadu 1

1
/
40
Zdroj: Potravinynapranyri.cz
KARLOVA KORUNA Salát ĎÁBELSKÝ - Thi Hue Do ; Místo kontroly: Thi Hue Do Jirkov (Krušnohorská 1667, 43111 Jirkov) Potravina měla nakyslý zápach po kažení a kyselou chuť. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení. Při kontrole nebyly zjištěny nevohovující teploty skladování této potraviny. Potravina neměla prošlé datum použitelnosti. Datum odběru vzorku: 17. 8. 2018

 

Pozn. SZPI zveřejňuje vždy záznamy o kotrolách se zpožděním. Odebírané vzorky tak většinou pocházejí z období prázdnin. 

GALERIE: Nebezpečné potraviny v říjnu a listopadu 2

1
/
49
Zdroj: Potravinynapranyri.cz
Různé druhy ryb a vodních živočichů - YAN YAN, s.r.o., Praha 10 ; Místo kontroly: YAN YAN, s.r.o., Praha 10 (Tiskařská 673/10a, Malešice, 10800 Praha 10) Ryby a produkty rybolovu jevily smyslové změny - zápach, okoralost, vymrzlost, silné ojínění (známka opakovaného rozmrazení a zamrazení). Některé výrobky neměly označení v českém jazyce, nebylo možné určit datum použitelnosti či byly po datu použitelnosti. Datum odběru vzorku: 7. 9. 2018
 

mom TN.cz