mateřské školky

Dostanou se děti do školky? Učitelé kritizují novelu zákona

Holčička v mateřské škole - ilustrační
Zdroj: Profimedia
Ilustrační snímek
Kateřina Sejková
Kateřina Sejková
Publikováno 15. 6. 2020
Téma:

Pedagogická komora upozornila na dvě novely ministra školství Roberta Plagy (ANO), které podle ní zhorší podmínky v mateřských školách. Tvrdí, že to může zajít až tak daleko, že školky úplně přestanou přijímat děti do tří let.

"Dvě novely ministerstva školství budou mít negativní dopady na mateřské školy a v důsledku mohou znamenat, že přestanou zcela přijímat dvouleté děti, kterých je nyní ve školkách více než 45 tisíc," vysvětluje prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

 

Od 1. září má začít platit nová vyhláška, jehož součástí bylo i ustanovení, že při větším počtu dvouletých dětí v mateřské škole bude ve třídě kromě učitelky ještě nepedagogický pracovník, například chůva. Učitelky si od chystané změny slibují významnou pomoc. Mnohdy totiž mají v jedné třídě děti od dvou do šesti let, z nich každé potřebuje jinou péči.

 

Pokud by se chůva věnovala těm nejmenším z nich, mohla by se učitelka zaměřit na vzdělávání dětí předškolního věku. Ministerstvo školství (MŠMT) ale navrhuje tento bod ve vyhlášce zrušit - stejně jako přednostní přijímání dětí od dvou let do mateřských škol.

 

"V souvislosti se zrušením přednostního přijímání dětí od dvou let do mateřských škol se rovněž ruší povinnost zajistit při péči o děti mladší tří let nepedagogického pracovníka. Současná vyhláška o předškolním vzdělávání tak pouze ruší ustanovení, které ještě ani nenabylo účinnosti," vysvětluje mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

 

 

"Mateřská škola má ale nadále možnost, pokud vzdělává děti mladší tří let, v případě potřeby využívat personální podporu, a to chůvu z Šablon. Na aktuálně vyhlášené Šablony III je alokována částka celkem tři miliardy korun," dodala mluvčí. Vedení Pedagogické komory ale s navrhovanými změnami ve vyhlášce nesouhlasí.

 

"Vyhláška dále stanovuje, že za každé dítě do tří let se ve třídě sníží celkový počet dětí o dvě. Maximálně lze tímto způsobem snížit v jedné třídě počet dětí o šest. Snížení počtu dětí ale není škole nijak finančně kompenzováno. V důsledku to může znamenat, že dvouleté děti nebudou ředitelky raději přijímat vůbec, takže nakonec zůstanou doma," vysvětluje Pedagogická komora.

 

Počet dětí v mateřských školách podle věku

 

"Tato změna byla ale přijata už v roce 2016. Zřizovatelé tak měli čtyři roky čas se na nový požadavek připravit například rozšířením kapacit mateřských škol tak, aby mohly být dvouleté děti přijímány a zároveň měly vytvořené vhodné podmínky. Mateřské školy nadále dvouleté děti přijímají podle svých kapacitních a personálních možností," argumentuje mluvčí ministerstva školství.  

 

"Od 1. ledna 2020 na základě reformy financování nedostává mateřská škola finanční prostředky podle počtu dětí, ale v závislosti na vykázané pedagogické činnosti. Z výše uvedeného je zcela evidentní, že mateřské školy mají nadále při vzdělávání i dvouletých dětí ze strany MŠMT finanční i personální podporu," dodává Lednová.

 

 

Nové financování regionálního školství je ale podle Pedagogické komory špatné. "Při stanovení peněz na pedagogické pracovníky již nerozhoduje počet dětí ve škole, jak tomu bylo v minulých letech, nýbrž délka provozu mateřské školy, počet tříd a další kritéria. Pokud se jedná o platy kuchařek, je ovšem počet dětí klíčový," tvrdí Pedagogická komora.

 

"Ráda bych snížila počet dětí ve třídě, ale vlastně nemohu, protože tím škola přijde o peníze pro některé zaměstnance a musela bych jim to dorovnávat na úkor něčeho nebo někoho jiného,“ říká ředitelka mateřské školy Natália Toflová.

TN.cz