Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

mají smůlu

UJAK končí akreditace. Školu pro modelky nedostuduje 740 žáků

Univerzita Jana Amose Komenského
Zdroj: Google Maps
Univerzita Jana Ámose Komenského

Univerzita Jana Amose Komenského (UJAK) neuspěla u Akreditační komise s žádostí o prodloužení akreditace speciální pedagogiky na dostudování současných studentů. Platnost akreditace učitelsky i neučitelsky zaměřeného magisterského oboru speciální pedagogika vyprší 30. září.

Do druhého, tedy závěrečného ročníku, mělo letos na podzim nastoupit 740 studentů. Většinu z nich tvoří učitelé, kteří si zde v kombinovaném studiu doplňovali potřebnou kvalifikaci. Pokud ministerstvo stanovisko Akreditační komise definitivně potvrdí, budou muset pokračovat ve studiu na jiné vysoké školy.

 

Komise největší soukromé vysoké škole v Česku vyčítá, že na doporučení, která měla zajistit kvalitu dostudování studentů, reaguje jen formálně. UJAK podle nich tímto způsobem naložil mimo jiné s doporučeními expertní skupiny, která většinu studentů doporučila nepřipustit ke státnicím kvůli nedostatečné praxi nebo špatnému vedení diplomové práce. 

 

 

"U realizovaných odborných praxí, k nimž se expertní skupina vyjádřila negativně, byly pouze doplněny určité formální náležitosti bez dalších prověřování kvality praxe. Obdobně formálně se škola vypořádala s připomínkami k těm diplomovým pracím, u nichž se expertní skupina kriticky vyjádřila k zaměření tématu, kvalifikaci či odbornosti vyučujících," uvedla komise v dnešním stanovisku.

 

Státní závěrečné zkoušky, které se konaly za dohledu odborníků z veřejných vysokých škol i ministerstva školství, měly obvyklou kvalitu jen v ústní části. Naopak obhajoby diplomových prací vykazovaly určité nedostatky. Ty souvisely například se špatnou metodologií nebo nepodloženými závěry.

 

 

Komise také kritizuje příliš vysoký podíl externistů na vedení nově zadaných diplomových prací. K červenci 2015 bylo zadáno 522 závěrečných prací, z nichž bylo 305 vedeno externisty. "Daná situace neskýtá záruku, že by UJAK byla schopná zajistit kvalitní dostudování stávajících studentů," shrnula komise svůj postoj.

 

Škola v minulosti opakovaně argumenty komise odmítala. Tvrdila mimo jiné, že jsou na její studenty kladeny vyšší nároky než na studenty veřejných vysokých škol. Někdy se jí přezdívá škola pro modelky, protože zde často studují české celebrity a říká se, že titul nakonec dostane každý, kdo zaplatí školné a odchodí si pár zkoušek.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Německo žije příběhem této dívky: Studentka žije ve vlaku, je to levnější než byt!

Donáška pizzy až do školy! Podívejte se, co si dovolil jeden ze studentů

mom tn.cz / ČTK