Speciální vzdělávání

Na "úspory" doplatí postižené děti, tvrdí asociace speciálních pedagogů

Dítě s postižením
Zdroj: Getty Images
Ilustrační snímek
Vondřichová
Kristýna Vondřichová
16.9. 2020 5:50
Téma:

Ministerstvo školství chce snížit finanční náklady na úkor žáků s postižením. Tvrdí to zástupci Asociace pracovníků speciálně pedagogických center (APSPC). Podle jejich názoru ministerstvo ignoruje potřeby dětí s postižením a jsou pro něj jen položkou, na které lze ušetřit.

Novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků ministerstvo školství zveřejnilo pro vnější připomínkové řízení. Znění novely rozzuřilo zástupce asociace, která sdružuje speciální pedagogy.

 

Novela podle jejich mínění žákům s postižením vezme možnost se vzdělávat a někteří z nich přijdou i o pomoc pedagogických asistentů. Ty by totiž dle vyhlášky měli nahradit osobní asistenti, které by navíc měli financovat rodiče dětí.

 

Někteří žáci by tak přišli o pomoc, kterou ke studiu nutně potřebují. Patří mezi ně například děti s narušenou schopností komunikace a nově k nim mají přibýt i žáci tělesně postižení, závažně nemocní, nebo ti, kteří mají nějakou poruchu učení. Řada rodičů by si totiž asistenta nemohla dovolit.

 

Anketa

Měl by postiženým dětem asistenci při výuce hradit stát?

Hlasovalo 123 lidí.

"Žákům s tělesným postižením, a to ani takovým, kteří jsou imobilní, mají potíže s psaním, s orientací v učebních materiálech či manipulací s předměty na lavici, a závažně nemocným (onkologicky, neurologicky, psychiatricky) nebude možné do třídy, ve které se vzdělávají, přiznat podporu asistenta pedagoga. Odborní pracovníci už nebudou hodnotit dopady zdravotního postižení, ale budou pouze sledovat typ postižení," řekla Eva Čadová, vedoucí Speciálního pedagogického centra Kociánka v Brně.

 

 

Bez pomoci asistenta pedagoga nebude podle asociace možné zajistit individuální výuku, úpravy organizace výuky například v rámci tělocviku nebo výtvarné výchovy, ani podporu práce s pomůckami nebo účast na školních akcích.

 

Podle ministerstva školství jsou některá podpůrná opatření ale využívána neefektivně, což prý dokládá praxe škol i školských poradenských zařízení. Zástupci asociace naopak tvrdí, že nyní budou muset zařízení určená na podporu dětí s omezením žáky nálepkovat diagnózami, aby jim vůbec mohla poskytnout pomoc.

 

 

"Vyhláška je teprve v připomínkovém řízení, následující období tak bude sloužit k debatám s aktéry vzdělávací soustavy, kterých se předpis bezprostředně týká. K připravované vyhlášce je tedy předčasné se zatím vyjadřovat a zastávat jakákoliv stanoviska. Obecně lze však uvést, že navrhovaná úprava žádným způsobem nemění hlavní principy a cíle zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů," vyjádřila se pro TN.cz mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

TN.cz