pozor na příznaky

V Česku vypukla tularémie zajíců, nemoc je přenosná na člověka!

Tularémie
Zdroj: Profimedia
Ilustrační foto
Téma:

Na Českolipsku se objevila nebezpečná nákaza zajíců, která je přenosná i na člověka - tularémie. Zvíře dokáže nemoc během poměrně krátké doby zabít, u lidí se může projevovat třeba jako těžký zápal plic. Krajská veterinární správa už hledá způsob, jak šíření zákeřné nemoci zabránit.

Krajská veterinární správa se snaží najít cestu, která by zabránila šíření nebezpečné nákazy zajíců známé jako tularémie. Nemoc vypukla u zvířat na Českolipsku v obci Dubice. Mimořádná opatření se ale dotkou i dalších lokalit, včetně Dolní Libchavy a České Lípy.

 

Před vypuknutím nákazy varuje českolipská radnice. Onemocnění postihuje zajíce, drobné hlodavce a jiné druhy savců i ptáků. "U zajíců po nakažení vzniká nejčastěji otrava krve s úhynem během několika dnů. V případě chronického průběhu zajíci ztrácí ostražitost a pohyblivost a hynou za příznaků vyhublosti a ztráty plachosti během několika týdnů," varuje radnice.

 

Onemocnění je přenosné i na člověka. K nákaze dochází při nedodržení hygienických zásad při manipulaci s nemocnými nebo uhynulými zajíci, poraněnou kůží, prostřednictvím klíšťat, vdechnutím infikovaného prachu (sláma ze stohů), přes oční spojivku nebo konzumací nedostatečně tepelně ošetřené zvěřiny.

 

 

"Onemocnění se u člověka může projevovat jako těžký zápal plic spojený s hnisavou angínou nebo postižením kůže a jiných orgánů. Společným příznakem všech forem nemoci jsou horečka a celková slabost. Nákaza se z člověka na člověka nepřenáší," vysvětluje radnice.

 

Při manipulaci s padlými zajíci by lidé proto měli používat vždy ochranné rukavice a ruce si dezinfikovat. Zaječí zvěřina by měla být konzumována až po důkladné tepelné úpravě, což znamená, že ve všech částech připravené zvěřiny musí být dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut.

 

Veterináři už vydali několik nařízení, která mají šíření nákazy zabránit. Při nedodržování těchto pravidel může být uložena pokuta až 100 tisíc korun pro fyzickou a dva miliony pro právnickou osobu.

 

 

Opatření proti šíření:

Uživatelům honiteb v uvedených lokalitách se nařizuje:
- Zákaz odchytu živých zajíců a jejich přemísťování.


- Povinnost zajistit dostatečné a prokazatelné poučení všech osob manipulujících se zaječí zvěří a zvěřinou a o možnostech přenosu nákazy na člověka.


- Povinnost zajistit, aby všechna ulovená zaječí zvěř byla prohlédnuta osobou proškolenou k vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře a dále povinnost zajistit, aby všechna těla ulovené zaječí zvěře, která podle výsledku vyšetření představují zdravotní riziko nebo u nich byly přímo zjištěny příznaky nákazy, byla bakteriologicky laboratorně vyšetřena v akreditované laboratoři.


- Povinnost zajistit, aby všechna nalezená padlá zaječí zvěř byla bakteriologicky vyšetřena v akreditované laboratoři.
Uvádění zaječí zvěřiny do oběhu z výše jmenovaných lokalit se zakazuje.


Opatření jsou platná po dobu tří měsíců od nálezu nakažené zaječí zvěře.

lud TN.cz