přehledný graf

V Česku se rodí v posledních letech více dětí! Přibývá také svobodných matek

Žena po porodu
Zdroj: Thinkstockphotos
Žena po porodu. Ilustrační foto
Hana Mikulková
Hana Mikulková
Publikováno 1. 10. 2019
Téma:

Počet porodů v České republice za posledních pět let vzrůstá. V minulosti se však porodnost potýkala spíše s poklesem. Podle Českého statistického úřadu totiž nastaly za posledních 30 let v porodnosti velké změny. Počet porodů ovlivnily nové možnosti matek, které začaly dávat přednost kariéře.

Politické změny v roce 1989 se odrazily i na touze žen založit brzy rodinu. "Nejzřetelnější charakteristikou tohoto období bylo výrazné snížení počtu narozených dětí. Od roku 1994 byl počet narozených převýšen počtem zemřelých," popsal Český statistický úřad.

 

Úmrtnost byla vyšší i v dalších letech. Například mezi roky 2000 až 2005, někdy o několik tisíc lidí. Podle statistického úřadu v roce 2005 zemřelo o více než 21 tisíc lidí více, než se jich narodilo.

 

V celé republice se po roce 1989 také projevil trend odkládání narození dítěte. Ženy začaly toužit po vyšším vzdělání, kariéře a získání pracovních zkušeností – jak v Česku, tak v zahraničí. Před založením rodiny upřednostňovaly i cestování.

Graf porodnosti a úmrtí v České republice

 

Po roce 1994, kdy se na dlouhou dobu narodilo naposledy nad 100 tisíc dětí, začal počet porodů klesat výrazně. Dalších jedenáct let se počet porodů pohyboval okolo 90 tisíc. Situace se změnila až v roce 2005, kdy počet narozených dětí opět přesáhl hranici 100 tisíc dětí a nad tímto číslem se drží do dnešního dne.

 

 

Mezi silné ročníky patřil například rok 2008, kdy se narodilo celkem 119 842 dětí a rok 1993, kdy úřad eviduje celkem 121 470 porodů. Poměr mezi narozenými chlapci a dívkami se výrazně neměnil. Například mezi roky 2005 až 2015 se pohyboval okolo 104 až 107 narozenými chlapci na 100 dívek. Údajně se jedná se o běžný stav ve všech rozvinutých zemích, kde není preference rodičů ve vztahu k pohlaví narozeného dítěte kulturně nebo sociálně podmíněná.

 

Jednu z velkých proměn zaznamenal statistický úřad u rodinného stavu matky. "Zatímco v roce 2005 byl podíl narozených svobodné matce 25,2 procent, tak o deset let později to bylo již 42,3 procent. Naopak podíl narozených vdaným ženám poklesl za stejné období z 68,3 procent na 52,2 procent," dodal úřad. 

TN.cz