ÚPMD PRAHA

Lékař si ženu natáčel při gynekologické operaci, ona o tom nevěděla

Transplantace -Ilustrační foto
Zdroj: TV Nova
Ilustrační snímek
Roman Dolejský
Roman Dolejský
Publikováno 8. 7. 2020
Téma:

Jdete na operaci, po níž se ale najednou dozvíte, že si vás chirurgický tým natáčel. Něco takového se stalo podle její výpovědi i ženě ze Slovenska, která byla na zákroku v Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze. Podobný postup jde minimálně proti lékařské etice, dost možná ale i proti zákonu, říká advokát. Ústav ale tvrdí, že pacientku informoval před zákrokem.

Žena ze Slovenska má za sebou nepříjemnou zkušenost s významnou českou nemocnicí. Nepřeje si být jmenovaná, redakce ale její jméno zná. Pro účely reportáže ji budeme nazývat paní Janou.


Jana přijela do Česka v roce 2013 po nepovedeném ošetření na Slovensku. Zamířila na operaci do Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD). Tam jí lékař měl po operaci říct, že pořídil záznam zákroku, na kterém jsou vidět i intimní partie. Jana byla velmi překvapená. "Dopředu jsem o ničem takovém nevěděla, kdyby mi to řekli předem, že chtějí záznam pořizovat, tak bych jim poděkovala a odjela," zdůraznila.

 


"Ptala jsem se lékaře, proč operaci natáčel, a on mi jen řekl, že proto, že se tak rozhodnul. Tak jsem se ptala dál, ale nikdy jsme se nedozvěděla žádný rozumný důvod," dodala.


Od té doby se snaží s nemocnicí dohodnout, aby nahrávku smazala, anonymizovala či alespoň vztah mezi ústavem a pacientkou vzhledem k nahrávce smluvně ošetřila. Nic takového se ale zatím nepodařilo.

Anketa

Je vhodné, aby si nemocnice nahrávaly operace bez vědomí pacientů?

Hlasovalo 1812 lidí.

Nakonec se Jana alespoň dostala k nahrávce. Tu jí předal její ošetřující lékař, který vyjel na Slovensku na konferenci. "To jsem skoro odpadla. Stáhl mi to z notebooku na USB disk. K nahrávce bylo připojené moje jméno a moje rodné číslo a on to měl jen tak v notebooku," zděsila se žena.


Redakce TN.cz oslovila ÚPMD, jestli je podobný postup běžný a s žádostí o další informace. "Pacientka byla předem informována o zákroku a souhlasila s ním. Informovaný souhlas je součástí zdravotnické dokumentace," uvedl za ÚPMD advokát Petr Šustek. Kompletní reakci ÚPMD naleznete na konci článku.


Nemocnice si jen tak nemohou pořizovat záznamy, a v těch výjimečných případech o tom mají předem informovat pacienta, řekl pro TN.cz advokát Pavel Kolesár.

 


"Dnešní legislativní úprava se příliš neliší od tehdejší. Rozlišujeme několik typů pořízení záznamu. První mohl být ten, kdy je pořízení záznamu nutné z důvodů vyhodnocení věcné stránky operace, kdy by se studovaly detaily tkání a podobně, ryze za účelem provádění operace, případně rekonvalescence. Pokud by to bylo z tohoto důvodu, a to by musela nemocnice prokázat, pak by nebyl potřeba souhlas pacienta, i v tomto případě ale měl být pacient informován, že k něčemu takovému dojde," vysvětlil Kolesár.


"Druhá rovina by byla ta pořízení záznamu z důvodů pedagogicko-studijních, tam by souhlas být musel, nestačila by jen pacienta informovat o pořízení záznamu. V tomto případě by se také mohly použít jen anonymizované detaily. Postup, kdy by se nahrávka objevila na nějakém soukromém počítači nehledě na souhlas, je absolutně vyloučená," vyložil zákon advokát.

 

Reakce ÚPMD zprostředkovaná advokátem Petrem Šustkem

 

V první řadě musíme uvést, že ÚPMD je vázán zákonnou povinnou mlčenlivostí ve vztahu ke všem skutečnostem, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Můžeme se tak vyjádřit pouze v obecné rovině a ke skutečnostem, které již pacientka sama uvedla. S pacientkou jsme ohledně poskytnutých zdravotních služeb v kontaktu. Naposledy minulý týden s ní byl prostřednictvím právního zástupce ÚPMD uspořádán obsáhlý videohovor, při němž pacientka vysvětlila, proč se domnívá, že s jejím záznamem bylo nakládáno nesprávně. Zástupce ÚPMD se s pacientkou domluvil, že jí bude poskytnut písemný protokol o důvodech zpracování jejích osobních údajů a o způsobu zacházení s nimi.

 

Proč bylo nutné operaci nahrát?
Operace se nahrávají k verifikaci postupu a k posouzení způsobu provedení, a to zejména v případě provádění náročnějších zákroků. Nahrávka má povahu operačního záznamu a je součástí zdravotnické dokumentace. Současně slouží ke sledování vývoj zdravotního stavu pacienta do budoucna v případě potřeby dalších zdravotních služeb. V některých případech mohou záznamy sloužit pro jako vědecký podklad k posuzování a k instruktáži provedení komplikovaných zákroků.

 

Máte k dispozici nějaký dokument či potvrzení, kdy byla pacientka informována o pořízení záběrů? Pokud ano, byla informovaná před operací a souhlasila s tím?
Pacientka byla předem informována o zákroku a souhlasila s ním. Informovaný souhlas je součástí zdravotnické dokumentace.

 

Je běžné, že se operace v ÚPMD nahrávají?
Při určitém druhu zákroků je toto běžná praxe právě z důvodu posuzování způsobu provedení náročnějších zákroků a k zajištění budoucí péče. Veškeré operační záznamy jsou součástí zdravotnické dokumentace, a tedy předmětem přísné ochrany způsobu zacházení a omezení přístupu k ní.

 

Je vhodné, aby měl lékař neanonymizovanou nahrávku u sebe v počítači?
Lékaři ÚPMD mají přístup do zdravotnické dokumentace, která pochopitelně ze své povahy obsahuje řadu citlivých osobních údajů o pacientovi. Dle našich informací došlo k nahlížení dotyčného lékaře při konzultaci s pacientkou ohledně dalšího možného zdravotního postupu. Lékař nahlížel do zdravotnické dokumentace dálkově protože se s bývalou pacientkou setkal při konferenci na Slovensku a pacientka jej oslovila s žádostí o zvážení dalšího zákroku z důvodu přetrvávajících obtíží. Lékař se snažil pacientce vyhovět a konzultovat vše přímo na místě, aby nemusela absolvovat cestu na vyšetření do Prahy.

 

Samozřejmě nás velmi mrzí, pokud pacientka trpěla či trpí mírou diskomfortu ohledně celé situace. Domníváme se však, že ze strany ÚPMD bylo postupováno tak, aby byla zajištěna vysoká míra kvality poskytnutých zdravotních služeb a pacientce se naši lékaři snažili vyjít vstříc.
 

TN.cz