omráčené ryby

Na přehradě omráčili hejno asijských kaprů elektrickým proudem

Téma:

Asijský kapr a jeho stále se zvyšující populace v americkém Kentucky je pro vodní ekosystém problém, požírá totiž potravu ostatním živočichům.

Omráčení ryb elektrickým proudem se při sčítání používá běžně, takže nejde o nic mimořádného. Ryby se tak dají tímto způsobem spočítat, nebo pochytat. Je to kvůli všeobecnému přehledu, kolik ryb v přehradě plave.

Omráčené asijské kapry místní odborníci pochytají. Ti pak putují na výrobu hnojiva nebo zpracování do potravinářského průmyslu.

APTN